^ Back to Top

Asian Beat 2012 ประกวดวงดนตรี หรือประกวดร้องเพลง เพื่อหาตัวแทนแข่งขัน Asian Beat Competition Grand Final

ประกวดวงดนตรี หรือประกวดร้องเพลง

Asian Beat 2012 เปิดโอกาสให้เยาวชน ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดวงดนตรี หรือร้องเพลง กล้าแสดงออก เพื่อหาตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน Asian Beat Competition Grand Final ที่ประเทศไต้หวัน

ระเบียบการ Asian Beat 2012 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นวงดนตรีในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมากขึ้น
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีเวทีโชว์พลังดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดความออกมาเป็นบทเพลงให้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนได้อย่างยอดเยี่ยม
 • เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเยาวชนก้าวสู่โลกของเสียงดนตรี ตลอดจน พัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถการเล่นดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรีจากชาติอื่น ๆ

กติกาและคุณสมบัติของผู้ประกวด

 1. บุคคลทั่วไป ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 2. ใน 1 วงต้องประกอบด้วยสมาชิก 2-12 คน (รวมนักร้องนำชายหรือหญิง)
 3. เพลงที่ใช้ในการประกวด 2 เพลง โดยเป็นเพลงอิสระ
 4. มีความสามารถในการร้องหรือเล่นดนตรี กล้าแสดงออก
 5. ต้องไม่ขึ้นกับสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ หรือชนะเลิศการประกวดเวทีใดๆมาก่อน
 6. เครื่องดนตรีที่ใช้ประกวดต้องเป็น Yamaha เท่านั้น ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ทาง Yamaha ไม่ได้ทำการผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

คณะกรรมการตัดสิน
ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศจะมีคณะกรรมการตัดสินจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

 • คุณชุมพล สุปัญโญ (อ้อม Infinity)
 • คุณวิโรจน์ สถาปนวัตร (แป๊ป Infinity)
 • ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ
 • คุณชาตรี คงสุวรรณ

รายละเอียดการสมัคร
1.สามารถส่งคลิปวีดีโอผ่านตัวแทนจำหน่ายของ Yamaha ได้ทั่วประเทศ
2.อัพโหลดคลิปวีดีโอผ่าน www.yamahabandproject.com ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศต้องนำหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ใบสมัครพร้อมสรุปรายละเอียดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ชื่อวง คอนเซปต์ของวง (สามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก www.yamahabandproject.com)
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัวของสมาชิกในวงดนตรีทุกคน คนละ 1 ใบ (ขนาด 5x7 นิ้ว)
 3. รูปถ่ายรวมสมาชิกในวงทั้งหมด 1 ใบ (ขนาด 5x7 นิ้ว)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในวง

กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2555

รูปแบบและรายละเอียดการแข่งขัน

 1. คัดเลือกจากคลิปวีดีโอที่ส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 วง โดยใช้เพลงในการประกวด 2 เพลง เวลาในการประกวด 15 นาที (รวมการ Sound check)
 2. รอบชิงชนะเลิศจะคัดเลือกจาก 20 วงให้เหลือเพียง 10 วง โดยใช้เพลงในการประกวด 2 เพลง เวลาในการประกวด 15 นาที (รวมการ Sound check)

วันและสถานที่ในการแข่งขัน
รอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ ลานหน้า Siam Discovery
รอบชิงชนะเลิศ : วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ ลานหน้า Siam Discovery

รางวัลสำหรับวงที่เข้ารอบคัดเลือก จำนวน 20 วง

 • จะได้รับทุนการศึกษาวงละ 3,000 บาท

รางวัลสำหรับวงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 วง
รางวัลสำหรับวงที่ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • เกียรติบัตร
 • ได้รับสิทธิ์พิจารณาเป็น Yamaha Artist ระยะเวลา 1 ปี
 • ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน Asian Beat Competition Grand Final ที่ประเทศไต้หวัน

รางวัลสำหรับวงรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • เกียรติบัตร

รางวัลสำหรับวงรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • เกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมประเภทต่างๆ ดังนี้

 • กีตาร์ยอดเยี่ยม (Best Guitar) จะได้รับ Yamaha Electric Guitar รุ่น PACIFICA212
 • เบสยอดเยี่ยม (Best Bass) จะได้รับ Yamaha Electric Bass รุ่น RBX-375
 • นักร้องยอดเยี่ยม (Best Vocal) จะได้รับ Yamaha Desktop Audio System รุ่น TSX-140
 • ซินธิไซเซอร์ยอดเยี่ยม (Best Synthesizer) จะได้รับ Yamaha Synthesizer รุ่น MM-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pages/AsianBeat-thailand/367189196650334

ข่าวประชาสัมพันธ์ : AsianBeat
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2012 10:00 to 31 พ.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.