^ Back to Top

ประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้"

ประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้"

ไทยแอ็ค ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้" ชิงรางวัลต้นฉบับยอดเยี่ยมรวม 10,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดพื้นที่ให้ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เขียน ผู้อ่านและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบ “ภาคประชาสังคม” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาสังคม จนนำไปสู่การเกิดกลุ่มบุคคลที่สนใจงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

กติกาการประกวด

 • ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย อย่างมีรูปธรรมชัดเจน
 • รูปแบบ บทความ หรือสารคดี ความยาว ไม่น้อยกว่า 300 คำ ขนาดอักษร 16 พอยต์พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 3 ภาพโดยไม่จำกัดวิธีการตกแต่ง รวมทั้งไม่จำกัดเทคนิควิธีการทั้งภาพถ่าย ภาพวาด หรือ Infographic
 • ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานแบบเดี่ยว หรือหมู่คณะก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ หรือข้อจำกัดใด ๆ ของผู้เขียน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2563 โดยทุกผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thethaiact.comและแฟนเพจ “ไทยแอ็ค” ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากส่งผลงานร่วมประกวด โดยการเผยแพร่ผลงานจะไม่มีการตัดทอน แต่งเติมเนื้อหา เว้นแต่การแก้ไขคำผิดเท่านั้น
 • ประกาศผลการประกวดในวันที่ 15 มีนาคม 2563
 • การมอบรางวัลจะมีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2563

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx ทางอีเมล thethaiact@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อผู้เขียน และช่องทางการติดต่อ โดยทุกครั้งหลังจากส่งผลงานจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลต้นฉบับ “ขวัญใจไทยแอ็ค” รับค่าต้นฉบับ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเสื้อคนอยู่ไม่สุข สีสันสดใส ใส่ได้ทุกโอกาส ซักสะอาดไม่ขาดง่าย 3 ตัว
 • รางวัลต้นฉบับ “แอ็คนี้พี่รัก”รับค่าต้นฉบับ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมาลัยดอกรัก 1 พวง
 • รางวัลต้นฉบับ “แอ็คมาตั้งแต่อยู่ในมุ้ง”รับค่าต้นฉบับ 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมุ้ง LLIN ชุบน้ำยาป้องกันมาลาเรีย และไข้เลือดออก 1 หลัง
 • ผู้ส่งผลงานทุกท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปกับกิจกรรม We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ ใน 8 จังหวัด ตลอดปี 2563 ก่อนบุคคลทั่วไป (จะไปหรือไม่ไปก็ได้)

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 061-2200-909
 • กล่องข้อความทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ ไทยแอ็ค (www.facebook.com/thethaiact)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนพพล ไม้พลวง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
หมดเขต: 
26 ม.ค. 2020 09:00 to 01 มี.ค. 2020 08:30

Members Online

There are currently 0 users online.