^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง “Into the Unknown”

ประกวดร้องเพลง “Into the Unknown”

Universal Music Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “Into the Unknown” จาก Frozen 2 ชิงรางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ โตเกียวพร้อมบัตรเข้า Tokyo Disneyland 1 รางวัล (จำนวน 2 ท่าน) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเงื่อนไขและกติกาการประกวด

 1. ร้องเพลง “Into the Unknown” จาก Frozen 2 จะแบบเดี่ยวหรือทีม ร้องเพลงอย่างเดียวหรือร้องพร้อมเล่นเครื่องดนตรีประกอบก็ได้ ไม่จำกัดเพศ อายุและความยาวของคลิปวิดีโอ
 2. วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด
  • อัพโหลดคลิปวิดีโอทาง YouTube ของตนเองและเปิดเป็นสาธารณะ (สำหรับผู้ที่ยังไม่มี YouTube Account ต้องสมัครด้วยตัวเองก่อน)
  • หลังจากอัพโหลดคลิปลง YouTube แล้วให้มาลงทะเบียนส่งผลงานการประกวดที่ umusicthailand.com
  • โดยจะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และใส่ลิงค์วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • จำกัดการร่วมส่งคลิปประกวด 1 แอคเค้าน์ = 1 สิทธิ์คลิปวิดีโอ
  • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอของตัวเองเท่านั้น ห้ามนำคลิปวีดีโอของผู้อื่นมาส่งส่งคลิปวีดีโอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 13 มกราคม 2563
 3. ผู้สมัครที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับของรางวัล หากตรวจพบว่า มีการทุจริตทุกประการเกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตทำการสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้รับทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 4. ผลการตัดสินผู้ชนะโดยคณะกรรมการจาก Universal Music Thailand ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทาง Facebook : Universal Music Thailand
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ โตเกียว สายการบิน Thai AirAsia X และบัตรเข้า Tokyo Disneyland 1 รางวัล (จำนวน 2 ใบ) และ CD อัลบั้มเพลงประกอบ FROZEN 2 จำนวน 1 แผ่น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท*
  • รางวัลที่ 2 ตุ๊กตา Giant Olaf จำนวน 1 ตัว และ CD อัลบั้มเพลงประกอบFROZEN 2 จำนวน 1 แผ่น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,599 บาท*
  • รางวัลชมเชย CD อัลบั้มเพลงประกอบ FROZEN 2 จำนวน 1 แผ่น ทั้งหมด 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 399 บาท*
  • (ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ)
   * ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตาม คำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลทางบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/universalmusicthailand

File attachments: 
หมดเขต: 
21 พ.ย. 2019 09:00 to 13 ม.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.