^ Back to Top

ประกวด "Kidsmart Contest"

ประกวด "Kidsmart Contest"

Paradise Park ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 – 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Kidsmart Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. เพศหญิง - เพศชาย สัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 4 – 10 ปี แบ่งการประกวดเป็น 2 รุ่น รุ่นอายุ 4 - 6 ปี และ รุ่นอายุ 7 - 10 ปี
 3. ผู้เข้าประกวดแต่งกายในชุด Santa Santy โดยออกแบบชุด / ตกแต่งชุดได้ตามความคิดสร้างสรรค์
 4. นำเสนอไอเดียชุดคนละ 1 นาที

การรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • สมัครและส่งใบสมัครทางออนไลน์
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Facebook Fanpage : Paradisepark และส่งใบสมัครที่ E-mail : contest.pdp@gmail.com สมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือรับใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.
 2. หลักฐานการรับสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรของผู้เข้าประกวด จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน ตัวแทนผู้ปกครอง / ผู้ให้ความยินยอมอนุญาตให้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายขนาดโปสการ์ดจำนวน 1 ภาพ (ให้เขียนชื่อ-นามสกุลไว้ด้านหลังภาพถ่าย)

กติกาและรายละเอียดการประกวด
ประกวดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 บริเวณ Edutainment Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

 • ผู้สมัครจะต้องมารายงานตัวในวันประกวดเวลา 09.30 - 11.00 น.
 • ประกวดในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 บริเวณ Edutainment Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
  • 09.30 น. – 11.00 น. ลงทะเบียน พร้อมซ้อมเดิน
  • 13.00 น. - 16.00 น. เริ่มการประกวดแข่งขัน
  • 17.00 น. ประกาศผลการประกวดแข่งขัน และมอบรางวัล
 • คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิน พร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินการประกวด
 • การตัดสินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • ความคิดริเริ่มออกแบบสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • บุคลิกภาพ สดใส สมวัย, กล้าแสดงออก 20 คะแนน
 • การเดินแบบ และการโพสต์ท่า 20 คะแนน
 • การพูดแสดงความคิดในการสร้างสรรค์ชุด 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทรุ่นเล็ก 4 - 6 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
 • ประเภทรุ่นใหญ่ 7 - 10 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร.02-780-1428 / 081-751-5645 (ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด)

File attachments: 
หมดเขต: 
18 พ.ย. 2019 09:00 to 15 ธ.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.