^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2562

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2562

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

ประเภทของการประกวดและคุณสมบัติในการรับสมัคร

 1. อายุระหว่าง 12 - 18 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544 - 31 ธันวาคม 2550 )
 2. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. CD หรืออุปกรณ์บันทึกเสียงร้อง
 3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาและผู้ปกครอง
 4. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป
 5. สำเนาสูติบัตร / สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่สามารถตรวจสอบอายุของผู้เข้าประกวดได้

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2562
 • กำหนดการการประกวด
  • รอบแรก พิจารณาจากอุปกรณ์บันทึกเสียงร้อง
  • รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
  • รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
 • โทรศัพท์ 0-3877-1111-20 ต่อ 8069
 • โทรสาร 0-3877-1200

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PR Pacific Park

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
06 พ.ย. 2019 09:00 to 10 ธ.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.