^ Back to Top

แข่งขัน "TechJam 2019"

แข่งขัน "TechJam 2019"

Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TechJam 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล เเละประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 • สุดยอดฝีมือด้าน Programming : ผู้ที่รักการตีโจทย์สุดยากและท้าทาย ด้วยการเขียนโปรแกรม เขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจ
  CODE
  เป็นศาสตร์อย่างนึงที่มีความสำคัญอย่างมาก มีประโยชน์ทั้งในเชิงการพัฒนาเยาวชนและการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีในอนาคต การเขียนโปรแกรมคำสั่ง (Code) จะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตีโจทย์ยากๆรวมไปถึงการวางระบบแบบแผนเพื่อการสั่งงานให้สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆฝ่าย
 • สุดยอดฝีมือด้าน Data Science : ผู้ที่รักการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ จำลอง ทดสอบ และวิจัยโมเดลต่างๆ
  DATA
  ถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนการทำงานและธุรกิจในทุกรูปแบบ ยิ่งในยุคของเทคโนโลยี เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของ Data ขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อ นำไปวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล (Data) และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่สามารถเอามาและใช้ได้จริง
 • สุดยอดฝีมือด้าน UX/UI Design : ผู้ที่รักการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
  DESIGN
  เปรียบได้กับการออกแบบ ที่ถ่ายทอดรูปแบบจากการแก้ปัญหา/ระบุปัญหา สร้างสรรค์ไอเดีย และการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ที่มีเรื่องราวออกมาเป็นผลงานที่มองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ ด้วยภาพเป็นตัวนำเสนอในการเล่าเรื่อง ไม่ตายตัว และมีลักษณะเด่นที่ต่างกันออกไป

กติกาการเข้าเเข่งขัน

 1. ผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดระดับการศึกษาหรือสาขาอาชีพ
 2. กรณี ผู้สมัครเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทางโครงการขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองของผู้สมัคร ลงนามรับทราบในเอกสารเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
 3. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ทั้งของทีมและของผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด รวมทั้งแนบรูปถ่าย ที่เห็นใบหน้าชัดเจนของผู้เข้าแข่งขัน จึงจะถือว่าการสมัครเข้าแข่งขันสมบูรณ์
 4. การแข่งขันเป็นระบบทีม โดยใน 1 ทีม จะมีผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวหรือเป็นคู่ก็ได้

Online Application

 • สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562
  หมายเหตุ สำหรับผู้สมัคร Deep Code จะเปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
 • ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อทีม และ/หรือของผู้เข้าแข่งขันได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
 • ในการกรอกใบสมัครทีมที่เข้าแข่งขันต้องระบุ รูปแบบการคัดเลือกให้ชัดเจน (Deep Code, Deep Data และ Deep Design)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/KBTGlive

หมดเขต: 
22 ต.ค. 2019 09:00 to 11 พ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.