^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 "Biochem Challenge #2"

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 "Biochem Challenge #2"

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 "Biochem Challenge #2" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 53,000 บาท และเกียรติบัตร

กติกาการรับสมัคร

  1. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วันที่แข่ง แข่งขัน ทีมละ 2 คน โดยไม่จําเป็นอยู่สถานศึกษาเดียวกัน 
  2. ค่าสมัครสอบแข่งขันตอบปัญหาทีมละ 400 บาท

หลักฐานการสมัคร

  1. หลักฐานการโอนเงิน
  2. ใบแสดงผลการเรียน ปพ. 1 (Transcript) หรือใบ ปพ.7 (โดยต้องระบุระดับชั้นหรือช่วงชั้นที่กำลังศึกษา ณ ขณะนั้น)
  3. รูปถ่ายประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่เห็นใบหน้าได้ชัดเจน (ไม่จำเป็นต้องรูปนักเรียน)

กำหนดระยะเวลา

  • สมัครได้ตั้งต่วันนี้ - 31 ตุงลาคม 2562
  • แข่งขันในวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (ศร.1) และอาคาร 45 ปี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ติดต่อสอบถาม

  • Email: biochem@ku.ac.th
  • www.facebook.com/biochem.challenge
File attachments: 
หมดเขต: 
16 ต.ค. 2019 09:00 to 31 ต.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.