^ Back to Top

ประกวด WINSOR & NEWTON RESIDENCY

ประกวด WINSOR & NEWTON RESIDENCY

บริษัท ColArT Creative INternational ขอเชิญนักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาภาควิชาศิลปะ อายุ18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด WINSOR & NEWTON RESIDENCY หัวข้อ "HOME" ชิงรางวัลสุด EXCLUSIVE สัมผัสประสบการณ์ครั้งสำคัญในห้อง Artist Studio ที่สำนักงานใหญ่ของ Winsor & Newton ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พัก เป็นระยะเวลา 1 เดือน พร้อมรับผลิตภัณฑ์ Winsor & Newton มูลค่า $1,500 สำหรับผู้ชนะ และมูลค่า $500 สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ชนะ

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในภาควิชาศิลปะเท่านั้น (Visual Arts)เช่น วิทยาลัยเพาะช่าง, คณะวิจิตรศิลป์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, กลุ่มศิลปะและการออกแบบ เป็นต้น เปิดรับทั้งปริญญาตรี (Undergraduate) และปริญญาโท (Postgraduate)

รายละเอียดการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงาน “HOME” ด้วยผลิตภัณฑ์สีจาก Winsor and Newton เท่านั้น
 • ผู้สามารถใช้สื่อผสม (MEDIUMS) เพื่อสร้าง EFFECTS อื่นในภาพได้
 •  ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ 1 ภาพเท่านั้น

วิธีการสมัคร
ภาพที่จะใช้ในการส่งประกวด ขอให้ทางผู้เข้าร่วมประกวดส่งภาพมาที่อีเมล : winsornewtonresidency@colart.com พร้อมรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ ตามข้อมูลด้านล่าง

 • ใส่รายละเอียดในชื่อของไฟล์ภาพ JPEG ดังนี้ ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าประกวด, หัวข้อภาพ , วันที่ผลงานเสร็จสมบูรณ์, ขนาดของภาพที่วาด เป็นเซ็นติเมตร (CM), สีและอุปกรณ์ที่ใช้
 • ใส่ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / วันเกิด เป็นภาษาอังกฤษ ในอีเมล
 • ใส่ชื่อคณะที่เรียน / ชื่อและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาหรือศึกษาจบแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ในอีเมล
 • ใส่ email ที่สามารถติดต่อกลับได้
 • ไฟล์ภาพเป็น JPEG จำกัดขนาดของไฟล์ไว้ที่ 1 MB

หมายเหตุ

 • ทางทีมงานไม่รับพิจารณาภาพเข้าประกวดที่ส่งมาตามที่อยู่บริษัทฯ หรือส่งผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจาก e-mail ที่กำหนด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงตามที่ทางบริษัทฯกำหนด มิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะถือว่าผลงานที่ส่งมาเป็นโมฆะ

การตัดสินผลงาน

 • การตีความอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ของหัวข้อประกวด “HOME” (Imaginative interpretation of the theme of ‘HOME’)
 • ความสร้างสรรค์ของการใช้สี / อุปกรณ์ต่างๆ (Inventive use of materials)
 • ศักยภาพของผู้เข้าประกวดที่จะได้รับประโยชน์จากการชนะการประกวดนี้ (Potential to benefit from the Winsor & Newton Residency)
 • กรรมการ (The Judges) จะต้องเข้าใจ Idea ของผู้เข้าประกวด เพียงดูจากภาพวาดที่ส่งเข้ามา ภาพจะต้องสื่อความหมายชัดเจน

ระยะเวลาการส่งผลงานและประกาศผล
วันและเวลา กำหนดตามเวลาของประเทศอังกฤษ (ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมงในเดือนมีนาคม - ตุลาคม และ 7 ชั่วโมงในเดือนตุลาคม - มีนาคม)

 • 1 กันยายน 2562 : เปิดรับผลงาน
 • 30 พฤศจิกายน 2562 : กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย
 • มกราคม 2563 : คัดเลือก Shortlist
 • กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศผลผู้ชนะ
 • ปี 2563 :ผู้ชนะเลิศเดินทางไปลอนดอน ประเทศอังกฤษ (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)

รางวัลการประกวด
ทาง Winsor & Newton จะเลือกผู้ชนะทั้งหมด 3 คนจากทั่วโลก จะได้รางวัลดังนี้

 • ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 (Winner) 1 คน
  • ผู้ชนะจะได้ใช้ห้อง Artist Studio ที่สำนักงานใหญ่ของ Winsor & Newton ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
  • รางวัลสินค้า Winsor & Newton มูลค่า $1,500 สำหรับผู้ชนะ และ สินค้ามูลค่า $500 สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ชนะ
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับลอนดอน
  • เงินจำนวน 500 ปอนด์ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในลอนดอน (living expense)
  • ที่พักอาศัยส่วนตัว
  • ได้รับความรู้และคำแนะนำจากศิลปินรวมถึงนักเคมีของกลุ่มสินค้า Fine Art
  • ได้เข้าร่วม The Elephant West project space และ TFAC programme
  • ผลงานจะถูกแสดงบนเพจ Social media ของ Winsor & Newton
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (Runner up 1) 1 คน
  • รางวัลสินค้า Winsor & Newton มูลค่า $500 สำหรับผู้ชนะ และ สินค้ามูลค่า $500 สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ชนะ
  • ผลงานจะถูกแสดงบนเพจ Social media ของ Winsor & Newton
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (Runner up 2) 1 คน
  • รางวัลสินค้า Winsor & Newton มูลค่า $500 สำหรับผู้ชนะ และ สินค้ามูลค่า $500 สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ชนะ
  • ผลงานจะถูกแสดงบนเพจ Social media ของ Winsor & Newton

เงื่อนไขการประกวดและรางวัล

 • รางวัลเป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนำมาจำหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้บริษัทColArtเผยแพร่ผลการตัดสิน, ผลงาน และของรางวัลที่ได้รับ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบงานของผู้อื่น รวมถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆของผู้อื่น หากผู้เข้าประกวดส่งผลงานในลักษณะนี้มานั้น ทางบริษัทจะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในทันที
 • บริษัทฯ สามารถนำผลงานของผู้เข้าประกวดไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งมาพร้อมภาพประกวดเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นรายการใดๆที่เห็นว่าไม่สอดคล้องกัน
 • การตัดสินใจของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีผลงานสูญหายล่าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงาน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประกวดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและข้อพิพาทใดๆที่อาจะเกิดขึ้น จะถูกตัดสินโดยศาลของสหราชอาณาจักรเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ภายใต้การดูแลของบริษัท ColArT Creative INternational, The Studio Building, 21 Evesham Street, London W11 4AJ, England

ประเทศที่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
การแข่งขันนี้ไม่อนุญาตให้นักเรียนจากประเทศดังต่อไปนี้เข้าแข่งขันได้ United States, Canada, United Kingdom, France, Italy, Spain, Portugal, Germany, Austria, Switzerland, Poland, Albania, Czeck Republic, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Romania, Croatia, Montenegro, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Japan, China, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Iceland, Faroe Islands.

ติดต่อสอบถาม
Facebook : Dha Siamwalla ( http://bit.ly/2K2rCms )

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Hirunya Dumrutmanee / Dha Siamwalla

Contest Type: 
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2019 09:00 to 30 พ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.