^ Back to Top

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี / ไม่จำกัดสถาบัน
 2. อายุ ระหว่าง 18-24 ปี
 3. ทีมละ 3-5 คน (1 คน อยู่ได้ 1 ทีม) แต่ละทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยเดียวกัน
 4. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมละ 1 คน

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. โครงการที่สมัคร ต้องสอดคล้องกับแนวคิด Smart Innovation Smart School
 2. แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
 3. ทุกโครงการที่ส่งประกวดต้องมีพื้นที่ ที่สามารถลงดำเนินงานได้จริง หรือสามารถนำโครงการมาพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายของ EDF (สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จได้ภายใน 12 สัปดาห์)
 4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562
 5. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 12 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการในโรงเรียน มูลค่าสูงสุด 40,000 บาท

ปฏิทินโครงการโดยย่อ

 • 5 ก.ค. – 31 ก.ค. 62  เปิดรับสมัครแผนงานโครงการ
 • 26 – 31 ส.ค. 62 นักศึกษาเตรียมความพร้อมทำโครงการ
 • 13 ส.ค. 62 ประกาศผล 12 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก
 • 1 ก.ย. - 20 พ.ย. 62    นักศึกษาทำโครงการในพื้นที่
 • 23 ส.ค. – 25 ส.ค. 62 Workshop เตรียมความพร้อมนักศึกษา
 • ปลาย พ.ย. 62 ประกาศผลทีมชนะเลิศ 3 ทีม

ติดต่อสอบถาม

 • พี่เกด 083-0028821
 • พี่อลิส 093-1256081
 • พี่มิ้น 095-2419270

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. name Vannisa

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
09 ก.ค. 2019 09:00 to 31 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.