^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง "O2 SINGING CONTEST 2019"

ประกวดร้องเพลง "O2 SINGING CONTEST 2019"

โครงการ โอทู พาราไดซ์ พาร์ค ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "O2 SINGING CONTEST 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ Gift Voucher

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 8 - 16 ปี บริบูรณ์
 2. การประกวดต้องใช้เพลงสตริงเท่านั้น
 3. ผู้เข้าประกวดไม่เคยมีผลงานของตัวเองและออกเพลงจำหน่ายมาก่อน หรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน
 4. ผู้เข้าประกวดการแต่งกายสุภาพ
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ไม่อยู่บริเวณงาน
 6. รับสมัครทั่วประเทศ ไม่จำกัดภูมิลำเนา
 7. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียนและบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่นำมาแสดง กรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน (หากเป็นบัตรเหลืองต้องมีรูปถ่ายและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนาม)

กำหนดการประกวด

 • รอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 (คัดเลือก 15 คน) ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น. เพื่อจับฉลากลำดับการประกวด ส่งไฟล์เพลง และประชุมรวมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัว กรรมการจะพิจารณาถือว่า สละสิทธิ์)
 • รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไป
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.
  • การประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่รายงานตัวบริเวณงาน ถือว่าสละสิทธิ์

เพลงในการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียม Backing Track เพลงมาเอง เป็นไฟล์ MP3หรือ Audio
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องระบุเพลงในใบสมัครให้ครบถ้วน (ระบุแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้)
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ต้องร้องเพลงสดต่อหน้ากรรมการ
 • เพลงรอบคัดเลือก จำนวน 1 เพลง (ช้าหรือเร็วก็ได้)
 • เพลงรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 เพลง (เพลงช้า 1 เพลงเร็ว 1)

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร (กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงอย่างครบถ้วน)
 • สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ใบ
 • รูปถ่ายเต็มตัว หรือ ครึ่งตัว  จํานวน 1 รูป

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 26 มิถุนายน 2562
 • สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานชั้น 1 โครงการ โอทู O2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
 • ส่งใบสมัครทางอีเมลล์ sanvarich@renova.co.th

เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

 • การร้อง น้ำเสียง จังหวะ 30 คะแนน
 • อักขระการออกเสียง 30 คะแนน
 • การถ่ายทอดอารมณ์เพลง 30 คะแนน
 • บุคลิก ท่าทาง 5 คะแนน
 • การแต่งกาย 5 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล + Gift Voucher 500บาท
 • รางวัลรองอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล + Gift Voucher 500บาท
 • รางวัลรองอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล + Gift Voucher 500บาท
 • รางวัลชมเชย2 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ500 บาท + Gift Voucher 500บาท

หมายเหตุ หัก ณ ที่จ่าย 5% (สำเนาบัตรรับรางวัล)

ติดต่อสอบถาม

 • 099-4365222 K.James
 • Inbox Fanpage :O2 Paradise

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศรรวริศ คชคีรี

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
หมดเขต: 
23 พ.ค. 2019 09:00 to 26 มิ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.