^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition"

ประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition"

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition" หัวข้อ “Street On Street" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ทักษะที่ตนเองมีเกี่ยวกับการถ่ายรูป นำมาใช้ในการถ่ายภาพประกวด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ จากคำแนะนำของผู้ตัดสิน และสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต
 3. เพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมงาน เกิดความสนใจในการถ่ายภาพ

คุณสมบัติการประกวด
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

กติกาการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Street On Street”
 2. “Street On Street” มีความหมาย ดังนี้ เป็นการตีความหมาย
  • ส่วนแรก (street) ให้ความหมายในทางการถ่ายรูปแบบ street คือการถ่ายแบบ real-time
  • ส่วนที่สอง (on street) ให้ความหมายว่า ท้องถนน
  • ซึ่งเมื่อนำทั้งสองส่วนมาเรียบเรียงความหมาย จะได้ความหมายใหม่ คือ เส้นทางอิสระ เส้นทางสื่อถึงท้องถนน อิสระสื่อถึงการถ่ายภาพแบบไม่จำกัดรูปแบบ
 3. ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพที่อัดขยายภาพขนาด 18x12 นิ้ว (พื้นที่ด้านยาว 18 นิ้ว พื้นที่ด้านกว้าง12 นิ้ว) ลงบนกระดาษอัดภาพพร้อมส่งใบสมัครและเอกสารชื่อภาพ แนวคิดของภาพ และแนบเอกสารหลักฐานการนักศึกษา ส่งมาที่
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  วงเล็บที่มุมล่างซ้ายว่า “การประกวดภาพถ่าย”
  ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้เล็กน้อย เช่น สี แสง และความคมชัดเป็นต้น
 5. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท และไม่เคยรับรางวัลใดมาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
 7. ตัดสินผลงานวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2562 และประกาศผลภายในงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือใน Page Facebook : Photography Technology
 8. คำตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 9. ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธิ์
 10. 1ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน

 • ชื่อภาพกับความสอดคล้องของภาพ
 • เทคนิคการถ่ายภาพ
 • องค์ประกอบภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การสื่อความหมายของภาพถ่าย
 • ความเหมาะสมของรายละเอียดภาพ ความคมชัด และความสวยงาม

รางวัลการประกวด
รวมมูลค่า 5,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 061-3701519
 • Facebook : Photography Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sutjarit Jamjumras / K. Orathai Prompupang

หมดเขต: 
11 ก.พ. 2019 10:00 to 01 มี.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.