^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 หัวข้อ "พระนครคีรีเมือง-เพชรวิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยาม"

ประกวดภาพถ่าย งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 หัวข้อ "พระนครคีรีเมือง-เพชรวิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยาม"

จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 หัวข้อ "พระนครคีรีเมือง-เพชรวิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยาม" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

หัวข้อการประกวด

 1. หัวข้อการประกวดงานพระนครคีรีเมืองเพชรวิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยาม
 2. เนื้อหาภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงถึงความงดงามของงานพระนครคีรีเมืองเพชรครอบคลุมถึงศิลปะวัฒนธรรม
 3. เป็นการแข่งขันแบบ open เปิดให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่จำกัดอายุเพศหรือวุฒิการศึกษา

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคนหนึ่งสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 2. ประเภทของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายดิจิตอลมีความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดการส่งประกวดคือ
  • ผู้เข้าประกวดต้องส่งต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ภาพ JPEC บันทึกลงบนแผ่นซีดี 1 แผ่นต่อ 1 ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
  • ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพที่อัดขยายภาพขนาด 12x18 นิ้ว ลงบนกระดาษอัดภาพพร้อมติดชื่อนิ้วลงบนกระดาษอัดภาพพร้อมติดชื่อภาพแนวคิดในการถ่ายภาพและชื่อ-นามสกุล ผู้ถ่ายภาพแนวคิดในการถ่ายภาพ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังภาพ
  • ผู้เข้าประกวดต้องนำภาพที่อัดขยายลงบนกระดาษอัดภาพขนาด 12x18 นิ้ว ลงบนกระดาษอัดภาพพร้อม Board สีดำขนาด 16x22 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพแนวคิดในการถ่ายภาพและชื่อนามสกุลผู้ถ่ายไว้ด้านหลังภาพส่วนต้นฉบับหรือไฟล์ภาพให้ใส่ซองสติ๊กเกอร์ติดด้านหลังกระดาษ Feature Board เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลงในกระดาษและติดลงที่ด้านหลังกระดาษFeature Board พร้อมแนบใบสมัครติดด้านหลังภาพแล้วนำใส่ซองใหญ่ให้เรียบร้อย
 4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งหรือส่งผลงานในนามของผู้อื่นหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระแต่ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิมยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพที่ไม่เกินจากความเป็นจริง
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดรูปภาพเป็นกรรมสิทธิของจังหวัดเพชรบุรี
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจังหวัดเพชรบุรีนำไปใช้ในการเผยแพร่จัดพิมพ์หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดก็ได้
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 10. เจ้าหน้าที่บุคลากรของหน่วยงานผู้จัดและคณะกรรมการจัดประกวดกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายในงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 33 ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
 12. การส่งภาพและสถานที่ส่งภาพเข้าประกวดผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ด้วยตนเองที่
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีชั้น 1 (หลังเก่า)
  ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  โทร 032 428 027 ติดต่อขอรับใบสมัครทางได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือทางอีเมล์ prd.phet2@gmail.com
 13. ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวดและการประกาศผลการตัดสิน
  • ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น
  • คณะกรรมการการตัดสินการประกวดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • มอบรางวัลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.00น. ณเวทีกลางงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 33 ประจำปี 2562
 14. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย
  • นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
  • อาจารย์สงคราม โพธิวิไลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ
  • ายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • นายพุทธินคร ต้อยสำราญ อาจารย์สอนถ่ายภาพวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีธน
  • ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 หลังเก่า
  ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 • โทร 032 42 82 7 ในวันและในวันและเวลาราชการ
 • เพจ Prd-Phetchaburi province

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rara Kor

หมดเขต: 
23 ม.ค. 2019 10:00 to 13 ก.พ. 2019 14:30

Members Online

There are currently 0 users online.