^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 171,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวดและรายละเอียดภาพประกวด

 • จัดการประกวดประเภทภาพถ่ายทั่วไปที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงหนึ่งรางวัล ในหัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” เพื่อตามหาภาพถ่ายในการนำมาทำ Bucket List แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของชลบุรีที่คุณต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ วิถีชีวิต งานประเพณี เทศกาลหรืองานกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ
 • พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคำบรรยายใต้ภาพสั้นๆ ว่าถ่ายจากที่ใด เวลาใด มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ และทำไมสถานที่หรืองานนั้นๆควรเป็นหนึ่งใน “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต เขียนบรรยายด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 Point ตัวปกติ จำนวน 2-3 บรรทัด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุหรือมีข้อมูลทางเทคนิคการถ่ายภาพ ได้แก่ กล้อง รุ่น เลนส์ที่ใช้ และมีข้อมูลการถ่ายภาพ เช่น shutter speed f-stop ระยะความยาวโฟกัสของเลนส์ สถานที่ถ่ายภาพ วัน เวลาถ่ายภาพ โดยจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายจนถึงวันหมดเขตรับภาพประกวด (หมดเขตรับผลงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น พร้อมตั้งชื่อภาพและบรรยายสั้นๆ ตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้ด้านบน เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาพและหัวข้อการประกวดนั้นๆ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณามาก่อน หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพใดๆ โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่น ส่งเข้าประกวดอย่างเด็ดขาด

รางวัลการประวกด

 • รางวัลจากการประกวดถ่ายภาพโดรงการ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” มีทั้งหมด 30 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 171,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดรางวัลต่างๆ ดังนี้
  1. รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัลชมเชย มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 27 รางวัล
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกในรางวัลต่างๆ ทางจังหวัดชลบุรีขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายดังกล่าวไปจัดแสดงยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีทางสื่อสิ่งพิมพ์ สารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนสื่อออนไลน์ขององค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ลิขสิทธิ์และเครดิตของภาพถ่ายนั้นๆ จะยังเป็นของเจ้าของภาพดังเดิม

ติดต่อสอบถาม

 • ที่ฝ่ายประสานงานการประกวด โทร 062-465-9444
 • chonburibucketlist@gmail.com
 • inbox : www.facebook.com/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
171,000 Baht
หมดเขต: 
28 ธ.ค. 2018 10:00 to 22 ก.พ. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.