^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา)"

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา)"

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ใน โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ และสถานศึกษา
 • อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี
 • ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพ
 • ประเภทการขับร้องเดี่ยว

วิธีการดำเนินงาน

 • สมัครเข้าประกวด ตามกำหนด
 • ผู้สมัคร ต้องเตรียมเพลงมาในวันประกวด ๒ เพลง (Backing Track) ตามที่ระบุในใบสมัคร โดยใช้ในรอบคัดเลือก ๑ เพลง และหากเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ใช้เพลงที่ไม่ซ้ำกับเพลงในรอบคัดเลือกอีก ๑ เพลง (เพลงที่จะร้องประกวด ผู้สมัครจะต้องเลือกมาเอง ทั้งนี้เพลงที่นำมาต้องไม่มี Guide Melody)
 • ผู้เข้าประกวด จะต้องแต่งกายสุภาพ
 • ผู้เข้าประกวด จะต้องส่งซีดีเพลงที่จะร้อง ให้กับผู้ควบคุมเสียงตรวจความเรียบร้อยก่อนลงทะเบียน
 • ผู้เข้าประกวด สามารถสมัครได้ทางออนไลน์

กำหนดระยะเวลา

 • รับบสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 • รอบคัดเลือกและรอบตัดสินวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลขวัญใจมหาชน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
09 5954 1782

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น

File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2018 10:00 to 06 พ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.