^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

โครงการเบญจวาช และวัดราชผาติการาม วรวิหาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ธีมการประกวด

 • ธีม “มีอะไรอยู่ในป่า”
 • ธีม “ไฟสองดวง”
 • ธีม “ระเบียงแห่งการร่อนเร่พเนจร”
 • ธีม “เหล่าผู้คนที่ผ่านไป”
 • ธีม “ประกายแสงจากสวรรค์เบื้องบน”

ข้อปฏิบัติการเข้าประกวด

 • ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถเลือกแนวเรื่องได้เพียงแนวเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนได้
 • ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองเพียงผู้เดียว
 • ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และไม่เคยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประกวดเรื่องสั้น รางวังเบญจวาช ประจำปี 2561 ไม่มีสิทธิในการส่งผลงานเข้าประกวด

การเตรียมผลงาน

 • ผลงานจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 7 หน้า และ ไม่เกิน 12 หน้า
 • พิมพ์ด้วย font “Cordia New” ขนาด 16
 • ตั้งค่าขอบกระดาษ (Margin) ของกระดาษที่ 1 นิ้วทุกด้าน
 • ระยะระหว่างบรรทัด (Line Spacing) 1.0

เงื่อนไขการประกวด

 • คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงที่เกณฑ์ที่กำหนด
 • การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการรางวัลเบญจวาชปี 2561 ถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้อง และ ดำเนินคดีใดๆได้
 • ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนรางวัล พร้อมเงินรางวัล และผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียน หรือตกแต่งดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่าง หรือ หลังจากการประกวด โดยคณะกรรมการรางวัลเบญจวาช ปี 2561 อาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนด และ ประกาศให้ทราบในภายหลัง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • เปิดรับผลงาน : 6 พฤษภาคม – 22 กันยายน 2561 ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
  ส่งใบสมัครและผลงานที่
  • pencavach@gmail.com
  • chewiekitten@gmail.com
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) : 11 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย (Final) : 4 ธันวาคม 2561
 • มอบรางวัลและแถลงข่าวปิดโครงการภายในเดือนธันวาคม 2561 หลังการประกาศผล Final

รางวัลการประกวด
รางวัลแยกในแต่ละธีม ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ: จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ: จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย: จำนวน 2 รางวัล โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/pencavach

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Surakarn Yoovathaworn

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 มิ.ย. 2018 10:00 to 30 ก.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.