^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ “นวัตกรรมขยะ...กู้โลก” ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ “นวัตกรรมขยะ...กู้โลก” ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการ ช่อง 9 การ์ตูน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ “นวัตกรรมขยะ...กู้โลก” ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6" ชิงรางวัลไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  • ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/palunglek

หมดเขต: 
30 พ.ค. 2018 10:00 to 31 ก.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.