^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
 5. นักเรียนสังกัด กศน.

กติกาการประกวด

 1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4
  • เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  หรือ
  • พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14
 2. เนื้อหาของผลงาน ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวดโดยเขียนเรียงความที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ครูรักเด็กและเด็กรักครู  ความประทับใจที่มีต่อคุณครู เป็นต้น
 3. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรียงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น
  * ผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้วมีสิทธิ์ประกวดได้อีก *
 4. เขียนชื่อหัวข้อเรียงความ “คุณครูที่รัก” กำกับบนหัวกระดาษ
 5. เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครู บริเวณส่วนท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรียงความ
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากสื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อเรื่องเรียงความสื่อตรงตามหัวข้อ “คุณครูที่รัก”
 • ตัวสะกดถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และถูกอักขระตามหลักภาษาไทย
 • มีข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนครบถ้วน 

หมายเหตุ การตัดสินของสงวนสิทธิ์สำหรับผลงานที่ทำถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้น

การส่งผลงาน

 • เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา ในหน้ากระดาษเรียงความ
 • ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 • หรือ ส่งมาที่ กล่องข้อความ Facebook Fanpage ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา 
 • หรือ ส่งทาง Email: cepthailand@hotmail.com
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2561 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทาง www.facebook.com/kidsd.org

ระดับทุนการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3 รวม 8 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาต้น แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3 รวม 8 รางวัลcontes
 • ระดับมัธยมศึกษาปลาย แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3 รวม 8 รางวัล

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลปลอบใจ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,500 บาท
 • สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษา 3,000 จำนวน 3 รางวัล
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับกรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พร้อมกับได้ออกอากาศในรายการ  “ครูคลับ...คลับของคุณครู” ทางช่องทรูปลูกปัญญา

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-2820104 (คุณอ้อม) ทุกวัน/เวลา ทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุภาพันธ์ กระจ่างสุวรรณ / ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 เม.ย. 2018 10:00 to 31 ก.ค. 2018 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.