^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย OSOTHO PHOTO CONTEST 2561 "ลองมอง เมืองรอง"

ประกวดภาพถ่าย OSOTHO PHOTO CONTEST 2561 "ลองมอง เมืองรอง"

อนุสาร อ.ส.ท. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย OSOTHO PHOTO CONTEST 2561 "ลองมอง เมืองรอง" ชิงเงินรางวัลรวม 140,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลอีกมากมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองจำนวน 55 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพถ่ายแนววิถีชีวิต (Life Photography)ที่สะท้อนถึง

  • วิถีชีวิตในชุมชนท่องเที่ยว
  • วิถีแห่งอาหารพื้นถิ่น
  • วิถีจากกิจกรรมหรืองานประเพณีในท้องถิ่น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
นักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี

วิธีการสมัคร

  • กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  • ปิดรับสมัคร อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
  • ติดตามผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 50 ภาพสุดท้าย ได้ที่เว็ปไซต์ www.osothomagazine.com และเพจ อนุสาร อ.ส.ท.

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/osotho

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปณต คูณสมบัติ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
140,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2018 10:00 to 31 ก.ค. 2018 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.