^ Back to Top

แข่งขันเต้น Dance’17 Hard Rock Pattaya

แข่งขันเต้น Dance’17 Hard Rock Pattaya

โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา ร่วมกับ บอส สตูดิโอ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต้น Dance’17 Hard Rock Pattaya ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยืนหยัดความเป็นที่สุดของโรงแรมแห่งสีสันและดนตรีในเมืองพัทยา
 • เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
 • เพื่อพัฒนาและย้ำเตือนชื่อของโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเป็นเวทีพลักดันความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ดี
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นทักษะความสามารถพิเศษ ต่อยอดพัฒนาเพิ่มความมั่นใจในตนเอง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา
 • สมัครเดี่ยว คู่ หรือ ทีม ก็ได้
 • ไม่จำกัดสัญชาติ ศาสนา
 • สงวนสิทธิ์ พนักงานโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้

ประเภทของการแข่งขัน และค่าสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกลงแข่งขันได้มากกว่า 1 ประเภท

 • ประเภท ป๊อปปิ้ง 1 ต่อ 1 (ข้างละ 1 คน แบทเทิ้ลกัน)
  • ค่าสมัคร 300 บาทต่อคน
  • ค่าสมัครเพียง 250 บาทต่อคน เมื่อลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560
 • ประเภท ฟรีสไตล์ 2 ต่อ 2 (ทีมละ 2 คน แบทเทิ้ลกัน)
  • ค่าสมัคร 600 บาทต่อทีม
  • ค่าสมัครเพียง 500 บาทต่อทีม เมื่อลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560
 • ประเภท บีบอย 5 ต่อ 5 (ทีมละ 2คน แบทเทิ้ลกัน)
  • ค่าสมัคร 650 บาทต่อทีม
  • ค่าสมัครเพียง 500 บาท เมื่อลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560
 • ประเภท เพอฟอร์แมนซ์ แดนซ์ (ทีมละ 2–9 คน)
  • ค่าสมัคร 300 บาทต่อทีม

รางวัล

 • ประเภท ป๊อปปิ้ง 1 ต่อ 1  
  • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 1,500 บาท
 • ประเภท ฟรีสไตล์ 2 ต่อ 2
  • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 3,000 บาท
 • ประเภท บีบอย 5 ต่อ 5
  • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับ เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับ เงินรางวัล 3,000 บาท
 • ประเภท เพอฟอร์แมนซ์ แดนซ์
  • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับ เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับ เงินรางวัล  5,000 บาท

วิธีการสมัคร

 • ประเภท ป๊อปปิ้ง 1 ต่อ 1  
  • สมัครทาง goo.gl/mtYKj5
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเพียง 250 บาทต่อคน
  • หากสมัครหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครอยู่ที่ 300 บาทต่อคน
  • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน
 • ประเภท ฟรีสไตล์ 2 ต่อ 2
  • สมัครทาง goo.gl/qYxWJo
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเพียง 500 บาทต่อทีม
  • หากสมัครหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครอยู่ที่ 600 บาทต่อทีม
  • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน
 • ประเภท บีบอย 5 ต่อ 5
  • สมัครทาง goo.gl/9WyqHP
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเพียง 500 บาท
  • หากสมัครหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครอยู่ที่ 650 บาทต่อทีม
  • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน
 • ประเภท เพอฟอร์แมนซ์ แดนซ์
  • สมัครทาง goo.gl/cxLNAZ
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ค่าสมัคร 300 บาทต่อทีม
  • ผู้สมัครต้องส่งคลิปบันทึกการแสดง ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อคัดเลือกทีมที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 038 428755
 • อีเมล์ vibemgr.pty@hardrockhotels.net
 • เว็บไซต์ pattaya.hardrockhotels.net
 • เฟสบุ๊คแฟนเพจ : facebook.com/HardRockHotelPattaya

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณขวัญจิรา จินต์จันทรวงศ์

ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
17 เม.ย. 2017 09:20 to 02 พ.ค. 2017 09:20

Members Online

There are currently 0 users online.