^ Back to Top

แข่งขันเต้น Dance’17 Hard Rock Pattaya

แข่งขันเต้น Dance’17 Hard Rock Pattaya

โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา ร่วมกับ บอส สตูดิโอ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต้น Dance’17 Hard Rock Pattaya ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อยืนหยัดความเป็นที่สุดของโรงแรมแห่งสีสันและดนตรีในเมืองพัทยา
  • เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
  • เพื่อพัฒนาและย้ำเตือนชื่อของโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
  • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเป็นเวทีพลักดันความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ดี
  • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นทักษะความสามารถพิเศษ ต่อยอดพัฒนาเพิ่มความมั่นใจในตนเอง

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา
  • สมัครเดี่ยว คู่ หรือ ทีม ก็ได้
  • ไม่จำกัดสัญชาติ ศาสนา
  • สงวนสิทธิ์ พนักงานโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้

ประเภทของการแข่งขัน และค่าสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกลงแข่งขันได้มากกว่า 1 ประเภท

  • ประเภท ป๊อปปิ้ง 1 ต่อ 1 (ข้างละ 1 คน แบทเทิ้ลกัน)
    • ค่าสมัคร 300 บาทต่อคน
    • ค่าสมัครเพียง 250 บาทต่อคน เมื่อลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560
  • ประเภท ฟรีสไตล์ 2 ต่อ 2 (ทีมละ 2 คน แบทเทิ้ลกัน)
    • ค่าสมัคร 600 บาทต่อทีม
    • ค่าสมัครเพียง 500 บาทต่อทีม เมื่อลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560
  • ประเภท บีบอย 5 ต่อ 5 (ทีมละ 2คน แบทเทิ้ลกัน)
    • ค่าสมัคร 650 บาทต่อทีม
    • ค่าสมัครเพียง 500 บาท เมื่อลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560
  • ประเภท เพอฟอร์แมนซ์ แดนซ์ (ทีมละ 2–9 คน)
    • ค่าสมัคร 300 บาทต่อทีม

รางวัล

  • ประเภท ป๊อปปิ้ง 1 ต่อ 1  
    • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
    • รองชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 1,500 บาท
  • ประเภท ฟรีสไตล์ 2 ต่อ 2
    • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
    • รองชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 3,000 บาท
  • ประเภท บีบอย 5 ต่อ 5
    • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับ เงินรางวัล 5,000 บาท
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับ เงินรางวัล 3,000 บาท
  • ประเภท เพอฟอร์แมนซ์ แดนซ์
    • ผู้ชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับ เงินรางวัล 10,000 บาท
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับ เงินรางวัล  5,000 บาท

วิธีการสมัคร

  • ประเภท ป๊อปปิ้ง 1 ต่อ 1  
    • สมัครทาง goo.gl/mtYKj5
    • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเพียง 250 บาทต่อคน
    • หากสมัครหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครอยู่ที่ 300 บาทต่อคน
    • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน
  • ประเภท ฟรีสไตล์ 2 ต่อ 2
    • สมัครทาง goo.gl/qYxWJo
    • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเพียง 500 บาทต่อทีม
    • หากสมัครหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครอยู่ที่ 600 บาทต่อทีม
    • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน
  • ประเภท บีบอย 5 ต่อ 5
    • สมัครทาง goo.gl/9WyqHP
    • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเพียง 500 บาท
    • หากสมัครหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครอยู่ที่ 650 บาทต่อทีม
    • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน
  • ประเภท เพอฟอร์แมนซ์ แดนซ์
    • สมัครทาง goo.gl/cxLNAZ
    • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ค่าสมัคร 300 บาทต่อทีม
    • ผู้สมัครต้องส่งคลิปบันทึกการแสดง ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อคัดเลือกทีมที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
    • ผู้สมัครจะลงลายมือบนใบสมัครอีกครั้งในวันแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 038 428755
  • อีเมล์ vibemgr.pty@hardrockhotels.net
  • เว็บไซต์ pattaya.hardrockhotels.net
  • เฟสบุ๊คแฟนเพจ : facebook.com/HardRockHotelPattaya

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณขวัญจิรา จินต์จันทรวงศ์

Entry Fee: 
Deadline: 
17 Apr 2017 09:20 to 02 May 2017 09:20

Members Online

There are currently 0 users online.