^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน”

ประกวดภาพถ่าย “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความสุขและความงดงามของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้อนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ
3. มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ ได้สร้างสรรค์ผลงานในมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานของนักถ่ายภาพชาวไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
5. เน้นย้ำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
นักถ่ายภาพมืออาชีพและสมัครเล่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลเงินสดมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสดมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2560 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ดังนี้
  • ทางไปรษณีย์ ถึง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (คุ้งบางกะเจ้าความสุขพระราชทาน)
   เลขที่ 63/1 ถนนพระรามเก้า แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   (ถือวันประทับในไปรษณีย์เป็นวันที่นาส่ง)
  • ส่งด้วยตนเอง ณ ห้องข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทน ตึกอานวยการ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nineentertain.tv (เว็บไซต์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน)
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและเว็บไซต์ www.nineentertain.tv
 • ผู้ได้รับรางวัลรับรางวัลในวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • โดยจะมีการประมวลภาพออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2017 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถาม
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท
โทรศัพท์ 02-201-6470 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Korrakan Kongcharoen

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
18 มี.ค. 2017 09:00 to 26 พ.ค. 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.