^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "New Energy for Happy Life"

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "New Energy for Happy Life"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "New Energy for Happy Life" ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมของที่ระลึก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

 • ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี นับถึงวันที่ตัดสินผลงานในรอบนั้น ๆ
 • ประเภทประชาชนทั่วไป

กติกา
1. ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน
2. ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น (1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)
หมายเหตุ

 • สำหรับประเภทภาพยอดนิยม คณะกรรมการจะพิจารณาคัดกรองเนื้อหาความเหมาะสมชั้นแรกภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ก่อนนำขึ้นจัดแสดงบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest เพื่อเปิดให้มีการโหวต ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพประกวดในช่วงเวลาที่เปิดรับภาพในแต่ละรอบเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและกำหนดการส่งภาพประกวดของแต่ละรอบการประกวดและหัวข้อการประกวดอย่างละเอียด) ห้ามส่งก่อนหรือหลังรอบการประกวด
 • ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้ หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับและชื่อ application ที่ใช้มาทาง email : nsmphotocontest@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2560
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศสุดยอดนิยมเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • โทร. 02-577-9999 ต่อ 1473 และ 1475
 • www.nsm.or.th
 • Facebook : NSMthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลภัสส์ มีสมวัฒน์

File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.พ. 2017 10:00 to 30 เม.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.