^ Back to Top

ประกวด Doraemon Singing & Dancing Contest 2016

ประกวด Doraemon Singing & Dancing Contest 2016

สโมสรแอปเปิ้ลยิ้ม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Doraemon Singing & Dancing Contest 2016 (ประเภททีมอิสระ) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก ความสามารถของเยาวชนในการแสดงออกบนเวทีในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจการร้องและเต้น ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 6-12 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิน 12 ปี) แข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 - 7 คน
2. ใน 1 ทีม ประกอบด้วย นักร้อง (ร้องสด) และแดนซ์เซอร์
3. เพลงที่ใช้ในการประกวด จะต้องเป็นเพลงโดราเอมอนภาษาไทย หรือญี่ปุ่น เท่านั้น (เฉพาะรอบคัดเลือก) และเพลงอิสระ 1 เพลง ในรอบชิงชนะเลิศ
4. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการนี้เข้าประกวดอีกครั้ง

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. รูปถ่ายรวมสมาชิกในทีม จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม คนละ 1 ชุด
3. ได้รับการยินยอมในใบสมัครโดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
4. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลการประกวด
** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนแผ่น CD / DVD เพลงอิสระ และเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**

เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความสามารถในการร้อง น้ำเสียง จังหวะ ความถูกต้อง 30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางการเต้น 30 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของชุดเสื้อผ้า 20 คะแนน
4. ความพร้อมเพรียงของทีม 20 คะแนน

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2559
 • รอบคัดเลือก วันที่ 27 - 28 ตุลาคม  2559 คัดเลือกจากทีมที่สมัครทั้งหมดให้เหลือ 10 ทีม
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่  28 ตุลาคม 2559
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 ตุลาคม  2559 แข่งขัน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ พร้อมประกาศผลชนะเลิศ มอบรางวัล และรับถ้วยประทาน

สถานที่การประกวด
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ (จำนวน 7 รางวัล)

หมายเหตุ

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ของรางวัลในแต่ละรอบที่ผู้สมัครได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานเพื่อรับรางวัลตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ตามกฎหมาย

การรับสมัคร
ขอรับระเบียบการและใบสมัคร พร้อม ส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่

สโมสรแอปเปิ้ลยิ้ม
เลขที่ 10/32 หมู่บ้านการ์เด้นโฮม
ถ.พหลโยธิน อ.ลำลูกกา ปทุมธานี  12130

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 081-779-5818 , 084- 328-2151 , 081- 902 -9118 (คุณตั้ม , คุณกุ้ง, คุณแอม)
 • Email : appleyim_dora@hotmail.com
 • Facebook : Appleyim Club’s

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปารีณา ธนโรจนกุล

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
66,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ต.ค. 2016 10:00 to 26 ต.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.