^ Back to Top

ประกวดออกแบบห้องรับแขก “Diamond Style Young Designer Contest 2016” ภายใต้คอนเซปต์ “My Space More Style”

ประกวดออกแบบห้องรับแขก “Diamond Style Young Designer Contest 2016 ” ภายใต้คอนเซปต์ “My Space More Style”

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบห้องรับแขก “Diamond Style Young Designer Contest 2016” ภายใต้คอนเซปต์ “My Space More Style” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมนำผลงานผู้ชนะเลิศจัดแสดงโชว์ในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2016 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในกลุ่มภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

รายละเอียดการประกวด
ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น ( 1 คนต่อ 1 ผลงาน)

โจทย์ในการออกแบบ
ออกแบบห้องรับแขกขนาดไม่เกิน 18 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “My Space More Style” โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ตกแต่งห้องรับแขกให้สวยงามมีสไตล์ และประหยัดพลังงาน โดยเลือกใช้วัสดุของ ”ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” ในการออกแบบไม่ต่ำกว่า 80% ของวัสดุที่ใช้ทั้งหมด โดยนอกจากใช้วัสดุในการตกแต่งห้องแล้ว ยังต้องนำเอาวัสดุของ ”ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร” มาออกแบบเป็น Furniture ตกแต่งร่วมด้วย อย่างต่ำ 2 ชิ้น

การส่งผลงาน

 • พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษขาวและติดลงบน Presentation Board ขนาด A2 แนวตั้ง จำนวน 1 แผ่น ระบุชื่อผลงานที่ต้องการนำเสนอ ที่มีความครบถ้วน สวยงาม สามารถสื่อความหมายและอธิบายแนวความคิดของการออกแบบได้อย่างชัดเจน (ผลงานชิ้นใดที่ไม่ได้ติดลงบน Presentation Board จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 • อธิบายคอนเซ็ปต์ลงบนกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 หน้าติดไว้ด้านหลังของ Presentation Board
 • ส่งผลงานเป็นภาพ Sketch หรือ Multimedia Design ในรูปแบบ CD/DVD บรรจุไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFF ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 3 MB พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์เช่น (ชื่อผลงาน) The Best Project_Plan.jpg/ (ชื่อผลงาน) The Best Project_Elevation01.jpg เป็นต้นและระบุชื่อโครงการประกวดชื่อผลงานที่นำเสนอและชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดติดไว้ที่หน้าปกกล่องซีดี
 • กรอกข้อมูลลงในใบสมัครการประกวดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประกวดพร้อมลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องติดไว้ด้านหลังของ Presentation Board

รางวัลการประกวด

 • –รางวัลชนะเลิศ
  • เงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
   • เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 90,000 บาท
   • เงินรางวัลมอบให้สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 10,000 บาท
  • โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร แสดงผลงานในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2016 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 • – รองชนะเลิศอันดับ 1
  • เงินรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
   • เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 45,000 บาท
   • เงินรางวัลมอบให้สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 5,000 บาท
  • โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
 • – รองชนะเลิศอันดับ 2
  • เงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
   • เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 15,000 บาท
   • เงินรางวัลมอบให้สำหรับสถาบันการศึกษาของผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 5,000 บาท
  • โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร– 
 • สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบแต่ไม่ได้รับรางวัลทั้ง 7 คนจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม 40%
 • ความเหมาะสม และการนำมาใช้ได้จริง 30%
 • การเลือกใช้วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสม 20%
 • ภาพรวมการนำเสนอ 10%

ระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประกวดพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบนมิฉะนั้นผลงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานออกแบบจะต้องไม่เคยมีการนำ เสนอหรือส่งประกวดที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่นหากได้ รับรางวัลและตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและเรียกรางวัลทั้งหมดคืน (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
 • การเผยแพร่ตีพิมพ์และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ, การเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อสิ่งพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และสามารถดัดแปลงทำซ้ำคัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้

การคัดเลือกผลงานและตัดสินผลการประกวด

 • –ระยะเวลาส่งผลงานเริ่ม 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2559 อบรมผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญของ “ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” (ตามความสมัครใจ) โดยลงทะเบียนผ่านทาง www.dbp.co.th/youngdesigner หรือ โทรศัพท์ 02-619-0742-4 Ext. 119 โดยผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมอบรมผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้จากผู้เชี่ยวชาญของ “ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” เพื่อทำความเข้าใจกับตัวสินค้า ประกอบการออกแบบเพื่อนำเสนอผลงานในการประกวดได้ฟรี ที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40
 • วันที่ 9 กันยายน 2559 ประกาศผลรอบคัดเลือกพิจารณาจากแบบที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด เพื่อคัดเลือก 10 ผลงานสำหรับนำเสนอต่อกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ
 • วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการในรอบที่ 1 จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดด้วยตัวเองพร้อมจัดทำโมเดลในขนาด 1:10 พร้อมไฟล์ Presentation เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ (ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับค่าจัดทำโมเดล คนละ 3,000 บาท)
 • วันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2559 จัดแสดงผลงานในงานบ้านและสวนแฟร์ 2016 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธร่วมกับ “ผลิตภัณฑ์ตราเพชร”

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่

โครงการ “Diamond Style Young Designer Contest 2016”
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น.เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • ศูนย์รับสมัคร Diamond Style Young Designer Contest 2016
 • โทรศัพท์ 02-619-0742-4 Ext. 119
 • Email : Siwaporn.Thi@dbp.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2016 10:00 to 31 ส.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.