^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016"

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016"

ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "Pantip Singing Contest 2016" @ Pantip Bangkapi ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

วันและเวลาการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก
  • Audition-รุ่นอายุ 12-17 ปี วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 คัดเลือก 10 คน
  • Audition-รุ่นอายุ 18-25 ปี วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 คัดเลือก 10 คน
 • รอบตัดสิน
  • รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 24  กรกฎาคม 2559  ประกาศผลมอบรางวัล

สถานที่แข่งขัน
ณ บริเวณเวทีกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ บางกะปิ
หมายเหตุ

 • รายงานตัวลงทะเบียน-จับลำดับหมายเลข หน้างาน 11.00 น.
 • เริ่มแข่งขัน 13.00 น. เป็นต้นไป

กติกาการแข่งขัน
1. ชาย-หญิง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
2. อายุ 12-17 ปี และ 18-25 ปี โดยผู้สมัคร อายุ ไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3. รอบคัดเลือก Audition ทุกรอบผู้เข้าประกวดต้องร้อง 1 เพลง (เพลงช้าหรือเพลงเร็ว 1 เพลง) 
4. รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องร้อง 2 เพลง (เพลงช้า 1 เพลง, เพลงเร็ว 1 เพลง)
5. ทุกรอบให้ผู้เข้าประกวดจัดหาซาวด์ดนตรีมาเอง
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ลงทะเบียน จับหมายเลขลำดับการประกวดในวันงาน เวลา 11.00 น.

เกณฑ์การตัดสิน
1. น้ำเสียงไพเราะ 40 คะแนน
2. คำร้อง ทำนอง อักขระ 20 คะแนน
3. จังหวะถูกต้อง 20 คะแนน
4. การแต่งการเหมาะสม 10 คะแนน
5. การแสดงออก ลีลา ท่าทาง 10 คะแนน

กำหนดระยะเวลา
กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง

 • รุ่นอายุ 12-17 ปี ปิดรับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
 • รุ่นอายุ 18-25 ปี ปิดรับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2559

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • สมัครทาง E-mail : jude.event@gmail.com
 • สมัครที่อินบล็อก : www.facebook.com/jude2555
 • สมัครที่อินบล็อก : Facebook ประกวดร้องเพลง-Singing Contest
 • สมัครที่อินบล็อก : www.facebook.com/PantipPlazaBangkapi
 • สมัครทางไลน์ ID : jude2001

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายผู้เข้าประกวด 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทรุ่นอายุ 12-17 ปี
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 5, 000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับค่าเดินทาง คนละ 500 บาท พร้อมเหรียญที่ระลึก
 • ประเภทรุ่นอายุ 18-25 ปี
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 5, 000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รองชนะเลิศ อันดับ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับค่าเดินทาง คนละ 500 บาท พร้อมเหรียญที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม
โทร 08-1355-8135

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Happy Day

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
31 พ.ค. 2016 10:00 to 16 ก.ค. 2016 11:00

Members Online

There are currently 0 users online.