^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่ 11

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่ 11

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่ 11 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

คุณสมบัตผู้เข้าร่วมการประกวด

 • เยาวชนไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 12 - 18 ปี
 • ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6 เท่านั้น
 • ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาที่สังกัด

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย ขนาด 4x6 จำนวน 1 ใบ
 • แผ่น "CD Sound เพลงลูกทุ่ง" ที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือก 1 แผ่น (เพลงที่ถนัดช้าหรือเร็วก็ได้ 1 เพลง) เพื่อคัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
 • โดยต้องบันทึกเป็น "เพลงประกวด 1 เพลง, เพลงสำรอ 1 เพลง" และต้องเป็นเพลงที่ตัดเสียงร้องเสียง แล Jingle ออกแล้วเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 เมษายน 2559
 • รอบคัดเลือก :
  • วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 บริเวณลาน Terrace ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขันในเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
  • ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายในชุดนักเรียน และทำการแสดงร้องเพลงลูกทุ่งต่อหน้าคณะกรรมการจำนวน 1 เพลง (เพลงถนัดช้าหรือเร็วก็ได้) เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ "รอบชิงชนะเลิศ" จำนวน 10 ท่าน
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ
 • รอบชิงชนะเลิศ :
  • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 บริเวณลาน Terrace ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ผู้เข้ารอบจะต้องมารายงานตัวก่อนการแช่งขันในเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
  • ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ท่าน จะต้องแต่งกายในชุดประกวดอย่างสมบูรณ์
  • ผู้เข้ารอบต้องทำการแสดงร้องเพลงที่ถนัดคนละ 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง และบทเพลงต้องไม่ซ้ำกับรอบคัดเลือก ตัดสินโดยการรวบรวมคะแนนจากทางคณะกรรมการ
  • ผู้เข้ารอบจะต้องอยู่ภายในการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน
1. การร้อง (น้ำเสียง) 30 คะแนน
2. จังหวะ 20 คะแนน
3. อักขระการออกเสียง 20 คะแนน
4. อารมณ์เพลง 20 คะแนน
5. ลีลาท่าทางการแสดง 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
  • ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท
  • ร่วมทำ Single เพลงลูกทุ่งกับค่ายเพลงดัง
  • ใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศ จากคุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)
  • โล่เกียรติยศ จากคุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
  • ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสปอนเซอร์
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
  • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสปอนเซอร์

ตัดสินโดย Commentator ชื่อดังของเมืองไทย
1. สุนารี ราชสีมา
2. ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด
3. ธวัชชัย โสระฐี

 • การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บหัวมุมซอง "สมัครลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่ 11" ส่งมาที่
  ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง (กิจกรรมการตลาด)
  999 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ
  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • ส่งด้วยตัวเอง ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระยะเวลาการ

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-756-8217 ต่อ 2155 (คุณกัส ฝ่ายกิจกรรมการตลาด) ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ImperialWorld Samrong

หมดเขต: 
20 เม.ย. 2016 10:00 to 26 เม.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.