^ Back to Top

โครงการ “ผู้หญิงกลิ้งโลก”

“เมื่อผู้หญิงขยับ โลกก็เขยื้อน” โครงการ “ผู้หญิงกลิ้งโลก” ขอเชิญชวนบุคคลหรือทีมก็ได้ ไม่จำกัดเพศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นทุ่มเท และมีความตั้งใจที่อยากจะกลิ้งโลกกลมๆ ใบนี้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า ส่งใบสมัครนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่อยากจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการสร้างสรรค์สังคมและโลกใบนี้ให้สวยงาม โดยโครงการที่นำเสนอต้องเกี่ยวข้องกับด้านหนึ่งด้านใดใน 4 ด้านดังต่อไปนี้

 1. สิ่งแวดล้อม
 2. การศึกษา
 3. ศิลปะเพื่อสังคม
 4. สิทธิมนุษยชน

โครงการที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 120,000 บาท (แบ่งเป็น 4 โครงการๆ ละ 30,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จะสมัครเป็นบุคคลหรือทีมก็ได้ ไม่จำกัดเพศ ภูมิลำเนา และคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สิทธิมนุษยชน หรือสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสังคม (ถ้าเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • โครงการจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหาเสียงของรัฐบาล การหาผู้ร่วมอุดมการณ์ทางศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด สุรา บุหรี่
 • มีสัญชาติไทยและโครงการนั้นจะต้องส่งผลประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.facebook.com/worldrollers และกรอกใบสมัครส่งมาทางอีเมล์ worldrollers@gmail.com หรือตัดใบสมัครจากท้ายหนังสือ ‘ผู้หญิงกลิ้งโลก’ แล้วส่งมาที่ สำนักพิมพ์สามสี 23/4 หมู่ 10 หมู่บ้านธีราคร ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.13 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กทม.10160
 • โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อสัมภาษณ์รายละเอียดของโครงการ และทางทีมงานจะติดต่อไปยังผู้อ้างอิง (referees) ที่ผู้สมัครระบุมาในใบสมัครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
 • หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือกในรอบสุดท้าย ได้แก่
  มนทิรา จูฑะพุทธิ ผู้ริเริ่มโครงการและบรรณาธิการสำนักพิมพ์สามสี
  สฤณี อาชวานันทกุล ผู้เขียนหนังสือ ‘ผู้หญิงกลิ้งโลก’
  ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม (สสส.)
  นิรมล เมธีสุวกุล นักสื่อสารมวลชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
  ลลิตา ศศิประภา นักแสดง

ปิดรับสมัคร
30 กันยายน 2554

สอบถามรายละเอียด
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.facebook.com/worldrollers หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอโนมา บุญมี โทร.0-2381-7086

อ่านเรื่องราวตัวอย่างของผู้หญิงกลิ้งโลกที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้ในหนังสือ “ผู้หญิงกลิ้งโลก” เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สามสี

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
120,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.