^ Back to Top

ประกวดหนูน้อย Santa Kids

ประกวดหนูน้อย Santa Kids

ศูนย์การค้า Plearnary Mall ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อย Santa Kids ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • เด็กหญิง หรือ เด็กชาย อายุระหว่าง 4-8 ปี
 • ระบุการแสดงความสามารถพิเศษ 1 อย่าง (3 นาที)
 • ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน  1 ภาพ
 • สำเนาสูติบัตร / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ
 • สามารถรับเอกสารใบสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 หรือ ทางแฟนเพจ  www.facebook.com\plearnary
 • ต้องแต่งการชุด Santa หรือ Santarena  ในการเข้าประกวด (วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น.)
 • ส่งใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ Inbox ทางแฟนเพจ  www.facebook.com\plearnary ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2558

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท ตุ๊กตาหมี และคอร์ทเรียนดนตรี Aime’Musique
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท ตุ๊กตาหมี และคอร์ทเรียนดนตรี Aime’Musique
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท ตุ๊กตาหมี และคอร์ทเรียนดนตรี Aime’Musique
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ตุ๊กตาหมี และคอร์ทเรียนดนตรี Aime’Musique
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท ตุ๊กตาหมี และคอร์ทเรียนดนตรี Aime’Musique

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Plearnary

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนลินอร ลิขิตชัยกุล /บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด

หมดเขต: 
11 ธ.ค. 2015 10:00 to 24 ธ.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.