^ Back to Top

ประกวดแต่งเพลงประจำงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ”

ประกวดแต่งเพลงประจำงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ”

จังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงประจำงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผลงานของผู้ชนะเลิศการประกวด จะถูกใช้เผยแพร่ตลอดงาน "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ"

วัตถุประสงค์โครงการ
ค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี ทั้งชายและหญิง ที่มีความรักความสามารถในการ แต่งเนื้อเพลง เนื้อทำนอง ต้องการทาฝันให้เป็นจริง และเพื่อให้เพลงของผู้ชนะการประกวดแต่งเพลง เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ และอยู่คู่กับงาน หนาวดีดี ที่บึงกาฬ ตลอดไป

กติกา
1. รับสมัคร ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทุกเพศ ทุกวัย
2. แต่งเนื้อเพลง คำร้อง และทานอง เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวยังจังหวัดบึงกาฬ โดยเนื้อหาเพลงแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสะท้อนถึงการท่องเที่ยว ของดี ของเด่น อาหารการกิน ภาษา ศิลปวัฒนธรรมประจาถิ่นของจังหวัดบึงกาฬ
3. เนื้อร้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบทเพลงเดียวกันก็ได้
4. ไม่จำกัดการใช้ประเภทและจำนวนเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบเนื้อเพลง
5. เนื้อเพลง สามารถบรรเลงได้ไม่ต่ากว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที
6. ผู้เข้าประกวดส่งตัวอย่างเสียง (Demo) เป็น CD โดยขับร้อง และบรรเลงเพลงที่แต่ง พร้อมส่งเนื้อเพลงโดยพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 และระบุเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง เพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 10 เพลงสุดท้าย
7. รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจานวน 2 ท่าน จะคัดเลือกเพลงชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เพลงรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล และเพลงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสอง จำนวน 1 รางวัล โดยการพิจารณาและฟังจากตัวอย่างเสียง (Demo)

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 20,000.- บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับรับเงินรางวัลจำนวน 15,000.- บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000.- บาท

เกณฑ์การตัดสิน

  • รอบที่ 1. เนื้อร้อง, ทานอง, อักขรวิธี และความคิดสร้างสรรค์
  • รอบที่ 2. เนื้อร้อง, ทานอง, อักขรวิธี และความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดการรับสมัคร

  • 15 ธันวาคม 2558 : ปิดรับสมัคร และส่ง Demo เป็น CD โดยการขับร้อง และบรรเลงเพลง
  • 18 ธันวาคม 2558: การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
  • 21 ธันวาคม 2558: ประกาศผลการแข่งขัน ทางแฟนเพจ หนาวดีดี ที่บึงกาฬ
  • 31 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559 งาน หนาวดีดี ที่บึงกาฬ บริเวณถนนข้าวเม่าเลียบริมโขง จังหวัดบึงกาฬ

ติดต่อสอบถาม

  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2661-8081 ติดต่อ คุณตั้ม
  • info@imageholiday.com
  • แฟนเพจ : หนาวดีดี ที่บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Kunlanan Onnom

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
หมดเขต: 
23 พ.ย. 2015 10:00 to 15 ธ.ค. 2015 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod