^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 6 “สร้างโลกในฝัน ด้วยจินตนาการของฉัน”

กติกาโครงการ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้ดินสอสีไม้ระบายสีเท่านั้น

3. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทอาท คือ “อาท สรรหา พัฒนา สิ่งที่ดีกว่า เพื่อคุณ” พร้อมด้วยชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

4. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
• ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
• ความสวยงาม 30 คะแนน
• ความสอดคล้องกับหัวข้อ 20 คะแนน
• เขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน 10 คะแนน

5. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มจำแนกตามภาคดังนี้
1) กรุงเทพมหานคร
2) ภาคเหนือ (16 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, แพร่, น่าน, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์
3) ภาคกลาง (26 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, นครนายก, สระบุรี, ลพบุรี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, เลย, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
5) ภาคใต้ (14 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

ระยะเวลาส่งรูปเข้าประกวด 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2554

ประกาศผล 10 ตุลาคม 2554
โดยทางบริษัทฯจะทำการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.ars.co.th

ของรางวัล
ผู้ชนะการประกวดในแต่ละภาคจะได้รับของรางวัลแต่ละอันดับดังนี้
รางวัลที่ 1
สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
สำหรับโรงเรียน ผลิตภัณฑ์อาทสำหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน
รางวัลที่ 2
สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
สำหรับโรงเรียน ผลิตภัณฑ์อาทสำหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน
รางวัลที่ 3
สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
สำหรับโรงเรียน ผลิตภัณฑ์อาทสำหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน
รางวัลชมเชย
สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
สำหรับโรงเรียน ผลิตภัณฑ์อาทสำหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียน ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสมุดจากอาทเป็นที่ระลึก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการตลาด คุณศรีรัตน์ พงษ์ภัทระวิทย์ โทร. 02-2867117 ต่อ 303
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
120,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2011-10-10 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.