^ Back to Top

ประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 6

กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด ได้รณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ภาพจากเพลงของพ่อ”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางศิลปะและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการ
• เลือกเพียง 1 บทเพลงพระราชนิพนธ์ จากจำนวนทั้งหมด 9 เพลง ได้แก่
1. เพลงแสงเทียน
2. เพลงใกล้รุ่ง
3. เพลงยิ้มสู้
4. เพลงแผ่นดินของเรา
5. เพลงเกาะในฝัน
6. เพลงเมนูไข่
7. เพลงความฝันอันสูงสุด
8. เพลงชะตาชีวิต (H.M. Blue)
9. เพลงในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind)

สามารถฟังบทเพลงได้จากเว็บไซท์
http://royalmusic.tkpark.or.th/song.htm หรือจากช่องทางอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดจะสะดวกในการรับฟัง

• ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้
ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมเทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบ
ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยสีที่ใช้ต้องเป็นสีตราม้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นดินสอสีไม้ ดินสอสีไม้ระบายน้ำ สีน้ำ สีเทียน สีชอล์ก สีโปสเตอร์ หรือปากกาสีน้ำ (สีเมจิก) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานต้องติดโลโก้ผลิตภัณฑ์ตราม้าในใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ส่งมาพร้อมกับผลงาน
• ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้น ขนาดไม่เล็กกว่า 15 x 22 นิ้ว และไม่ใหญ่กว่า
30x22 นิ้ว สำหรับผู้ที่ส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้น ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ทั้งนี้โรงเรียนที่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดของแต่ละกลุ่มภาค คือ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันออกและภาคเหนือ และกลุ่มภาคใต้ จะได้รับของรางวัลจากบริษัท นานมี มูลค่า 5,000 บาท
• ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ชั้นเรียน เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อผลงาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และรายละเอียดอื่นๆ
ด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมการลงนามรับรองจากอาจารย์ประจำชั้นลงในแบบฟอร์ม ซึ่งสามารถอัดสำเนาแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซท์ www.nanmee.com

ส่งผลงาน
ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่
บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-648-8000
เว็บไซท์ www.nanmee.com
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2011-11-09 (All day)

ความเห็น

รูปภาพของ arunrung

เด็กอนุบาลเข้าร่วมประกวดภาพวาดได้มั้ยคะ
ครูจ๋าย รร.สาธิตพัฒนา

arunrung

รูปภาพของ admin

ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.1-3 และ ป.1-3)

รายละเอียเอียดเพิ่มเติม
http://sportact.obec.go.th/document/p.nan/horse/4.doc

รูปภาพของ arunrung

วาดบนกระดาษหรือเฟรมผ้าใบก็ได้ใช่มั้ยคะ
ครูจ๋าย รร.สาธิตพัฒนา

arunrung

Members Online

There are currently 0 users online.