^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

ขอเชิญผู้ที่รักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายระดับประเทศ ชิงรางวัลเงินสด 30,000 บาท / ประเภท พร้อมเข้าร่วมชิงชัยกับผู้ชนะจากประเทศต่างๆทั่วโลกในการประกวดภาพถ่ายระดับ นานาชาติ และ ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สหรัฐอเมริกา จาก National Geographic Society ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

กติกา การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 2009

ประเภทการประกวด
1. บุคคล 2. สถานที่ 3. ธรรมชาติ
* กรณีส่งภาพถ่ายประเภทบุคคล ภาพนั้นต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพด้วย

สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด
• ภาพถ่ายสีหรือขาวดำ อัดภาพลงบนกระดาษขนาด 12x18 นิ้ว (ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และEmail ลงบนกระดาษขนาด10x15 ซม.
ติดลงบนมุมล่างขวาด้านหลังภาพทุกภาพ) ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิทัล พร้อมส่งฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับ
• กรณีถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม ให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบสำเนาสไลด์หรือฟิล์ม 35 มม.โดยแผ่นสไลด์ต้องใส่กรอบกระดาษแข็งหรือกรอบพลาสติกขนาด 2x2 นิ้ว
(ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และEmail ลงบนกรอบให้ชัดเจน)
• กรณีถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบไฟล์ เป็นไฟล์ JPEG หรือไฟล์ TIFF ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้บันทึกลงแผ่นซีดี และระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ Email ลงบนแผ่นซีดี ให้ชัดเจน
(ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่า 1 ประเภท ให้บันทึกไฟล์ลงในซีดีแผ่นเดียวเท่านั้น)
• แนบใบสมัคร (กรอกให้ครบถ้วน) และผลงานที่ส่งประกวด โดยเขียนคำบรรยายภาพสั้นๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
• ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้ประเภทละ 1 ภาพเท่านั้น
• ผู้ส่งประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด
• ภาพถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
• ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพผิดไปจากความเป็นจริง จะไม่ได้รับการพิจารณา
• ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธ์ ไม่ส่งผลงานคืนให้ผู้เข้าประกวด
• ผู้ชนะการประกวดต้องยินยอมให้ผู้จัดการประกวดตีพิมพ์ภาพถ่ายในเอกสารสิ่ง พิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัดการประกวด
ตลอดจนสามารถใช้ภาพถ่ายนั้นเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ
• การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
• ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน: บุคคลทั่วไป ช่างภาพสมัครเล่น และช่างภาพอาชีพ
(ถ้าผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีรายได้จากการขายภาพถ่ายมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ให้ระบุประเภทในใบสมัครว่าเป็น “ช่างภาพอาชีพ”)

** หมายเหตุ : ผลงานประกวดที่ไม่เป็นไปตามกติกาประกวดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน **

กำหนดการ
• หมดเขตรับผลงาน : 30 ตุลาคม 2552
• ตัดสินผลงาน : วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
• ประกาศผล : วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552

** ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมลงภาพชนะประกวดระดับในประเทศ ผ่านนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย เดือน มกราคม 2553 **

รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 30,000 บาท/ประเภท พร้อมประกาศนียบัตร

** ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท จะได้ส่งภาพเข้าประกวด
“National Geographic International Photography Contest 2009” เพื่อชิงตั๋วเครื่งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-วอชิงตัน ดี.ซี.

สถานที่ส่งผลงาน
กองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชั่น กทม. 10170
วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย”

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4132-4135, 4700

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
ศ, 2009-11-13 (All day)
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod