^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดมหกรรมสื่อทางเลือก

ประกวดมหกรรมสื่อทางเลือก

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สถานีโทรทัศน์ไทย (TPBS) และกลุ่มคนทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์ จัดงาน “มหกรรมสื่อทางเลือก มีดี มีเดีย See hear tou

หมดเขต: 
ศ, 2012-09-28 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน"

สาธารณสุขนครราชสีมา เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดสื่อสร้างสรรค์ : Spot วิทยุ, เพลง, หนังสั้น หรือ โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด "เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน" เพื่อส่งเสริมการมีพฤติกรรม ทันตสุขภาพที่ดี ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2012-09-26 16:00

ประกวดโปสเตอร์ งาน Siriraj Palliative Care Day 2012

คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care เชิญชวนผู้สนใจส่ง ประกวดโปสเตอร์ ในงาน Siriraj Palliative Care Day 2012 โปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care หมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่

หมดเขต: 
อา, 2012-09-30 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ "อาเซียนศึกษา"

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.

หมดเขต: 
อา, 2012-09-30 16:00

ประกวดออกแบบแนวคิดโฆษณา "ค้นพบความสุขร่วมกันที่ MK"

ประกวดออกแบบแนวคิดโฆษณา "ค้นพบความสุขร่วมกันที่ MK"

ขยายเวลาส่งผลงาน MK Restaurant ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดออกแบบแนวคิดโฆษณา หัวข้อ "ค้นพบความสุขร่วมกันที่ MK" โดยสามารถ เขียน, วาด, แต่งเพลง, ถ่ายคลิปจากมือถือ หรือกล้องวิดิโอ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่คุณอยากให้ MK Restaurant นำไปพัฒนาเป็นโฆษณาทา

หมดเขต: 
อา, 2012-10-28 16:00

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) อพท.

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) อพท.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

หมดเขต: 
ศ, 2012-09-14 16:00

ประกวดวิดีทัศน์สั้น โครงการ TOT Green IT ตอน ล้างพิษให้โลกสวย

ประกวดวิดีทัศน์สั้น โครงการ TOT Green IT ตอน ล้างพิษให้โลกสวย

ทีโอที เชิญชวน นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั่วประเทศ ทีมละ 5 คน สังกัดโรงเรียนเดียวกัน โดยโรงเรียนต้นสังกัด และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ส่งทีมเข้าประกวดวิดีทัศน์สั้น (Video Clip) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในโครงการ TOT Green IT ตอน "ล้างพิษ

หมดเขต: 
จ, 2012-10-08 16:00

การทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล"

การทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล"

มูลนิธิไทยรัฐส่งเสริมสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ทางวารสารศาตร์ สื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 รางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมด้วยโล่และประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ส, 2012-09-15 16:00

ประกวดคลิปโฆษณา "ไอเดีย สุดเจ๋ง"

หมึกเติมคอมพิวท์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการผลิตผลงานเป็นคลิปหนังโฆษณา “ไอเดีย สุดเจ๋ง” ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยเน้นสร้างความประทับใจและเกิดการจดจำตราสินค้า compute สามารถส่งได้โดยไม่จำกัดจำนวน ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2012-09-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.