^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรม "วิถีไทใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน"

ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ วิถีไทใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 บาท

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิต และศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ วิถีไทใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ประกวดภาพถ่าย "ท่องเที่ยวครบครัน ไปกับ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ท่องเที่ยวครบครัน ไปกับ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จัดการประกวดโดย...เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ชิงรางวัลรวม กว่า 30,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกระแสและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดไปยังกลุ่มเป้าหมาย
หมดเขต: 
อา, 2011-05-15 (All day)

ประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ไปเที่ยวโครงการหลวง ชิงรางวัลมูลค่า กว่าแสนบาท

ประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ไปเที่ยวโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชวนชาวไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ร่วมกิจกรรม “ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ไปเที่ยวโครงการหลวง” ร่วมชิงรางวัลเงินสด, แพจเกจท่องเที่ยวโครงการหลวง และอื่นๆ รวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมโอกาสในการแสดงผลงานในหนังสือนำเที่ยวโครงการหลวง และนิทรรศการภาพถ่ายในงานโครงการหลวง 42 ที่ Central World ในเดือนสิงหาคม 2554

หมดเขต: 
อา, 2011-05-15 (All day)

ประกวด โครงการและประกวดภาพถ่าย PRD ผูกพัน

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรตามโครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยจัดประกวดภาพถ่าย “PRD ผูกพัน”

วัตถุประสงค์

  ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

  ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

  จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชุมชนริมน้ำจันทบูร เชิญชวน ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกเพศ ทุกวัย ที่พำนักในประเทศไทยส่งภาพถ่าย “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถส่งได้ทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวน ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

  เงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย
  “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร”

  หมดเขต: 
  อ, 2011-05-31 (All day)

  The Roller Skate Photo contest: สเก็ต โคน คนดู

  The Roller Skate Photo Contest
  ขอเชิญช่างภาพและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายภายในงาน Thailand Slalom Series #2 2011 ที่ Central World วันที่ี 6-8 พฤษภาคม 2554
  ซึ่งภายในงานนี้จะมีนักสเก็ตจากหลายประเทศเข้ามาร่วมแข่งขัน Freestyle Skate Slalom

  หมดเขต: 
  ส, 2011-05-07 (All day)

  โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554

  โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกป

  ประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

  กติกาการประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

  1.ประเภทการประกวด
  แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตอนกลางวัน หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในมุมมองแบบต่างๆ โดยเน้นสถานที่มากกว่ากิจกรรม

  ประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม

  กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลาม แบบตั้งโต๊ะ ภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 (ค.ศ.

  ประกวดภาพถ่าย "คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน" ชิงรางวัล 100,000 บาท

  ททท.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญชวนบุคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย "คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน" ชิงรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน” เปิดรับภาพส่งเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2554 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติที่งดงาม และสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์มากมายบนผื

  หน้า

  Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

  Members Online

  There are currently 0 users online.