^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้องท่องเมืองราชา"

ประกวดภาพถ่าย สะพายกล้องท่องเมืองราชา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งภาพเข้าประกวด ในโครงการ "สะพายกล้องท่องเมืองราชา" โดยใช้ภาพถ่ายทอดเรื่องราวถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของคนในจังหวัดราชบุรี
โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ

 1. 1. ศิลปวัฒนธรรม และวีถีชีวิตราชบุรี ในมุมมองใหม่
 2. 2. ศิลปวัฒนธรรม และวีถีชีวิตราชบุรี ในจิตนาการและสร้างสรรค์

นิตยสาร MiX จัดการประกวดภาพถ่ายขาวดำ

นิตยสาร MiX จัดการประกวดภาพถ่ายขาวดำผ่านทางเว็บไซต์ www.mixmagazine.in.th เพื่อนำภาพไปใช้ประกอบพ็อกเก็ตบุ๊กรวมเรื่องสั้น“รัก 33 เศร้า” จำนวนทั้งสิ้น 33 ภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กฎกติกาการส่งภาพเข้าประกวดและเกณฑ์การตัดสิน

 1. การส่งภาพประกวดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

ประกวดถ่ายภาพ "บ้านเมืองของเรา" ครั้งที่ 9

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งประกวด ภาพถ่ายสี, ภาพถ่ายขาวดำ หัวข้อ "บ้านเมืองของเรา" ครั้งที่ 9 แนวภาพ สืบสาน/เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่นไทย ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับภาพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 11 ตุลาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

Young Thai Artist Award 2011 เวทีประกวดผลงานศิลปะระดับเยาวชน

มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) ชวนน้องๆ เยาวชนที่ความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ และมีใจรักศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554” (Young Thai Artist Award 2011) เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศประกอบด้วย

 • สาขาศิลปะ 2 มิติ
 • ศิลปะ 3 มิติ
 • ภาพถ่าย
 • ภาพยนตร์
 • วรรณกรรม

ประกวดภาพถ่าย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2554

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ ประกวดภาพถ่าย “ศิลปะและวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2554 แนวคิด “ ศิลปะและวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบันทึกและถ่ายทอดการออกแบบของมนุษย์ที่มี เอกลักษณ์เกิดจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของแต่ละภาค ส่งเสริมทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลั

Act โดนใจ ADVICE จัดเต็ม

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัล "Act โดนใจ ADVICE จัดเต็ม" เพียงโชว์รูปที่คิดว่าโดนที่สุด หรือกด “ถูกใจ” ให้เพื่อนมากที่สุด ก็รับเลย iPad2 และของรางวัลอีกมากมาย ที่แจกกันทุกอาทิตย์ อ่านกติกาการร่วมสนุกและของรางวัลได้ที่ www.advice.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก 1 - 31 กรกฎาคม 2554

หมดเขต: 
อา, 2011-07-31 (All day)

โครงการประกวดภาพถ่าย "พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน"

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชน บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดโครงการ “พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน”

หัวข้อการประกวด

ประกวดภาพถ่าย Energy Photography Contest 2011 "ชุมชนพอเพียง พลังงานพอเพียง"

ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โครงการมองพลังงานผ่านเลนส์ ทางเลือกเชื้อเพลิงอนาคต "Energy Photography Contest 2011" ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนพอเพียง พลังงานพอเพียง" ชิงเงินรวมรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร รับสมัคร 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.energy.go.th/sites/all/files/Poster-01.jpg

หมดเขต: 
พ, 2011-08-31 (All day)

ประกวดภาพถ่ายงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิในหัวข้อ "รพ.สต. Before & After"

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยและภาคีสุขภาพปฐมภูมิขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านร่วมส่งภาพถ่ายประกวดในหัวข้อ"รพ.สต. Before & After" มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนคุณค่าของงานบริการปฐมภูมิแก่สังคมวงกว้าง ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล โดยจะนำภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในนิทรรศการ "รพ.สต.

ประกวดภาพถ่าย "ปายสีเขียว"

ประกวดภาพถ่าย “ปายสีเขียว” เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวอำเภอปาย และเชิญชวน นักท่องเที่ยว ผู้รักการถ่ายภาพมาสัมผัสบรรยากาศอันชุ่มชื่นของเมืองปายในฤดูฝน ร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับคนรักการถ่ายภาพ และรักปาย

  หน้า

  Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

  Members Online

  There are currently 0 users online.