^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรจากภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • แข่งขันวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส่งใบสมัคร

 • ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ที่
  คณะกรรมการจัดงานเสวนาวิชาการรัฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
  ฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ๑๑๔ ซอยสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
 • ทาง Email : swupolsci@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

 • นางสาวชิดชนนี สอนแพง โทรศัพท์ ๐๘๔-๓๔๖๗๔๔๗
 • นายวสุชน รักษ์ประชาไท โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๒๕๑๕๑๕ ๕
 • www.facebook.com/AcademicPolSWU

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. GoOn TheWay

หมดเขต: 
20 ม.ค. 2016 10:00 to 01 ก.พ. 2016 16:00

ความเห็น

รูปภาพของ Ecgo Pornpinit

สามารถติดตามรายละเอียดงานได้ที่ https://www.facebook.com/AcademicPolSWU นะครับ

Members Online

There are currently 2 users online.

 • mod
 • admin