^ Back to Top

ตุลาคม 2022

ประกวดเต้น Cover Dance "Tukcom Udon Cove Seed 2022"

ประกวดเต้น Cover Dance "Tukcom Udon Cove Seed 2022"

ศูนย์การค้าตึกคอมอุดร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น Cover Dance "Tukcom Udon Cove Seed 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2022-11-13 18:00

ประกวดภาพถ่ายและสื่อสร้างสรรค์งานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมา บูชานาค" มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2565

ประกวดภาพถ่ายและสื่อสร้างสรรค์งานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมา บูชานาค" มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและสื่อสร้างสรรค์งานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมา บูชานาค" มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2565 (Sithan KKU Festival 2022) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ "อัจฉริยะเกษตรไทย วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ "อัจฉริยะเกษตรไทย วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ "อัจฉริยะเกษตรไทย วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก"

ประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก"

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ว้าว...@ท่ายาง"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ว้าว...@ท่ายาง"

เทศบาลตําบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ว้าว...@ท่ายาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-01-16 16:30

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่" ชิงโอกาสได้รับการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink ที่มีผู้ติดตามกว่

หมดเขต: 
อา, 2022-11-06 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "GSB TikTok Challenge"

ประกวดคลิปวิดีโอ "GSB TikTok Challenge"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "GSB TikTok Challenge" หัวข้อ "ทิปส์การออมเจ๋ง ๆ สไตล์คุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 48,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2022-10-29 16:30

แข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2022 / 2023" (National Round)

แข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2022 / 2023" (National Round)

EO Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2022 / 2023" (National Round) ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
อ, 2022-11-15 16:30

ประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566"

ประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566"

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ขอเชิญเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รั

หมดเขต: 
พฤ, 2022-11-10 16:30

ประกวดออกแบบธุรกิจ "วัยรุ่นมีของ START UP SEASON 2"

ประกวดออกแบบธุรกิจ "วัยรุ่นมีของ START UP SEASON 2"

Million Creation ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบธุรกิจ "วัยรุ่นมีของ START UP SEASON 2" ทำธุรกิจไม่ยาก แค่มีเป้าหมาย และแรงบันดาลใจที่มากพอ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565"

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-11-07 19:00

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ สถานบันเกอเธ่ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมก

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-16 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย "OIC: Be Smart First Jobber"

ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย "OIC: Be Smart First Jobber"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย "OIC: Be Smart First Jobber" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

หมดเขต: 
พ, 2022-11-09 (All day)

ประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) ขอชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.