^ Back to Top

กรกฎาคม 2021

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

หมดเขต: 
จ, 2021-11-01 16:30

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ" ชิงเงินรางัลมูลค่

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 (All day)

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ชิงเงินร

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52

ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52 ณ ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Minister’s Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และใบ

หมดเขต: 
ศ, 2021-11-05 16:30

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยี

หมดเขต: 
พฤ, 2021-10-21 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4

ประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4 ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2021-08-30 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature ขอเชิญนักศึกษา และประาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021" หัวข้อ "Images of Future: Future of the Next Gen" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บ

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน้ำใจ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน้ำใจ”

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ Thai News Pix, National Geographic Thailand และ Thai PBS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Kindness d

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ"

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-30 16:30

ประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest"

ประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest" ภายใต้แนวคิด “Taiwan Excellence Everyday Excellence” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)" ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดสร้างสื่อ หัวข้อ อัตลักษณ์เเละความเป็นตัวตน "Raise Your Voice: Exploring Third-Culture Identities" Contest

ประกวดสร้างสื่อ หัวข้อ อัตลักษณ์เเละความเป็นตัวตน "Raise Your Voice: Exploring Third-Culture Identities" Contest

The Union International ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร้วมการประกวดสร้างสื่อ หัวข้อ อัตลักษณ์เเละความเป็นตัวตน "Raise Your Voice: Exploring Third-Culture Identities" Contest ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2021-08-03 (All day)

ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.