^ Back to Top

กุมภาพันธ์ 2020

ประกวดสื่อโฆษณาออนไลน์ หัวข้อ "ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน Smart CSI 2020"

ประกวดสื่อโฆษณาออนไลน์ หัวข้อ "ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน Smart CSI 2020"

บริษัท วีไอพี พัทยา เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโฆษณาออนไลน์ (ไม่จำกัดรูปแบบ) ภายใต้หัวข้อ "ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน Smart CSI 2020" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 (All day)

ประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19"

ประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ นิตยสาร อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และ เทศกาล Design Nation ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 - 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design &am

หมดเขต: 
อ, 2020-03-31 16:30

เสวนาการทำงานโครงการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ กรกฤช เจียรพินิจนันท์

เสวนาการทำงานโครงการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ กรกฤช เจียรพินิจนันท์

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาการทำงานโครงการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ กรกฤช เจียรพินิจนันท์ โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์ ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน, หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

Seminar date: 
เสาร์, 2020, กุมภาพันธ์ 29 - 14:00 to 17:00

ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563

ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

หมดเขต: 
อา, 2020-07-12 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 : ThaiStar Packaging Awards 2020

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 : ThaiStar Packaging Awards 2020

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 : ThaiStar Packaging Awards 2020 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?"

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ "CYBERBULLYI

หมดเขต: 
ศ, 2020-04-24 16:30

ประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

การประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 -18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่ราง

หมดเขต: 
ศ, 2020-03-20 16:30

ประกวด "Top Model Thailand 2020"

ประกวด "Top Model Thailand 2020"

กองประกวด Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Top Model Thailand 2020" ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-28 (All day)

ประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

ประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปวช. นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเก

หมดเขต: 
อา, 2020-04-12 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "Olympus Instagram Break Free Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย "Olympus Instagram Break Free Photo Contest"

Olympus ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Olympus Instagram Break Free Photo Contest" ชิงของรางวัลจาก Olympus

กติกาการส่งภาพประกวด

หมดเขต: 
อ, 2020-03-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ" ภายใต้แนวคิด "Prodigy of Life" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 50,000

หมดเขต: 
พ, 2020-03-25 16:30

ประกวดเต้น "K-POP Cover Dance Contest 2020"

ประกวดเต้น "K-POP Cover Dance Contest 2020"

Gravity Motion ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "K-POP Cover Dance Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2020-03-02 21:00

ประกวดภาพถ่าย "Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง"

ประกวดภาพถ่าย "Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง"

ModernFurniture ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หัวข้อการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2020-03-31 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน : Healthy Plants for a Sustainable Earth”

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

ประกวดศิลปะบนกำแพงด้วยรูปแบบกราฟฟิตี้ และ สตรีทอาร์ต "ART WALL @ JJ Mall"

ประกวดศิลปะบนกำแพงด้วยรูปแบบกราฟฟิตี้ และ สตรีทอาร์ต "ART WALL @ JJ Mall"

JJ Mall ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะบนกำแพงด้วยรูปแบบกราฟฟิตี้ และ สตรีทอาร์ต "ART WALL @ JJ Mall" หัวข้อ “Thai Story” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณจากนา

หมดเขต: 
อา, 2020-03-15 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.