^ Back to Top

กระทรวงวัฒนธรรม

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม "การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙" ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๕๕,๐๐๐ บาท

ประเภทผลงาน

Deadline: 
Tue, 2014-04-22 16:30

ประกวดดนตรี RuamSmai Big Band Season 3

RuamSmai Big Band Season 3

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี RuamSmai Big Band Season 3 ในโครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน เพื่อมุ่งพัฒนาความสามาร

Deadline: 
Sat, 2014-03-15 16:00

ประกวดงานเขียน “เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

ประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญมีผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00
Subscribe to RSS - กระทรวงวัฒนธรรม

Members Online

There are currently 0 users online.