^ Back to Top

ประกวดโปสเตอร์

ประกวด "ASEAN VDO-Making Content" และ "ASEAN Digital Poster-Making Contest"

ประกวด "ASEAN VDO-Making Content" และ "ASEAN Digital Poster-Making Contest"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 15-35 ปี ส่งผลงานประกวด "ASEAN VDO-Making Content" และ "ASEAN Digital Poster-Making Contest" ชิง เงินรางวัล และโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

Deadline: 
Sun, 2022-08-07 16:30

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education”

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education”

British Council ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 14-17 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education” ชิงประกาศนียบัตรจากบริติช เคานซิล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสนท

Deadline: 
Sun, 2022-03-20 16:30

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000

Deadline: 
Sat, 2022-01-15 16:30

ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564”

ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564”

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”

Deadline: 
Sat, 2021-09-25 16:30

ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”

ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน” ชิงเงิ

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐

Deadline: 
Wed, 2018-06-06 16:00

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๕,

Deadline: 
Tue, 2017-05-30 16:00

ประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน

ประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียร

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

กรมการค้าภายใน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โครงการรวมพลังเครือข่ายกรมการค้าภายใน ประ

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working"

ประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working"

Talent Co-working Space ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working" ชิงทุนการศึกษา พร้อม Talent Member Card มูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2016-03-26 18:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโปสเตอร์

Members Online

There are currently 0 users online.