^ Back to Top

เอกลักษณ์ไทย

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8

บริษัท นานมี จำกัด เชิญร่วมถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยความภาคภูมิใจในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติอันงดงามในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการในการเผยแพร่สีสันความงามของประเทศไทยสู่สายตาสาธารณชน เป็ดรับผลงานตั้งแต่ มิถุนายน ถ

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 08:49

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน หัวข้อ "สีสันเมืองไทย"

นานมี เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วม โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ เพื่อร่วมกันรักษา ความงดงามของเมืองไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 16:00
Subscribe to RSS - เอกลักษณ์ไทย

Members Online

There are currently 0 users online.