^ Back to Top

สารคดี

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2 หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต”

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที ในโครงการ “ทำดีเพื่อสังคมที่

Deadline: 
Wed, 2014-04-30 16:00

การประกวดรางวัล 7 Books Award ครั้งที่ 11

7 Books Award

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล 7 Books Award ครั้งที่ 11 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15" ประจำปีพุทธศักราช 2557

นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15

ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้า ประกวด "โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปีพุทธศักราช 2557" ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

โครงการประกวดการเล่าสารคดีเรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เราพร้อมแล้ว”

โครงการประกวดการเล่าสารคดีเรื่อง  “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  เราพร้อมแล้ว”

หอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการประกวดการเล่าสารคดีเรื่อง  “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  เราพร้อมแล้ว” โดยมีสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน และบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์วรรณคดีไทยฉบับการ์ตูน เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00
Subscribe to RSS - สารคดี

Members Online

There are currently 0 users online.