^ Back to Top

อบรม สัมมนา / Workshop

งานอบรม สัมมนา / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ

Title Description Seminar date
การบรรยาย หัวข้อ “‘Coomaraswamyนี่คือใคร?’:ปณิธานชีวิตของ Durai Raja Singamและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพลัดถิ่น” การบรรยาย หัวข้อ “‘Coomaraswamyนี่คือใคร?’:ปณิธานชีวิตของ Durai Raja Singamและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพลัดถิ่น” การบรรยาย หัวข้อ “‘Coomaraswamyนี่คือใคร?’:ปณิธานชีวิตของ Durai Raja Singamและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพลัดถิ่น”... 2017-06-17 14:00 to 16:00
สัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WITH NOSTRA MAP” สัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WITH NOSTRA MAP” บริษัท โกลบเทค จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอล ที่มีความละเอียด... 2017-06-13 13:00 to 17:00
บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House" บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House" บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"... 2017-05-17 18:00 to 19:30
การอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว การอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว การอบรมเชิงปฎิบัติการการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Creative Photo” ไอเดียปิ๊งส์ ถ่ายภาพปังในวันเดียว ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม... 2017-05-03 12:30 to 16:00
Creative Photo Workshop สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างไร ในโลกดิจิตอล Creative Photo Workshop สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างไร ในโลกดิจิตอล Creative Photo Workshop สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างไร ในโลกดิจิตอล โดย ทินกร นุกูล ช่างภาพอิสระ จัดในวันวันเสาร์ที่ 29 - 30... 2017-04-29 09:00 to 2017-04-30 16:30
บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา" บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา" บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา" วิทยากรโดย โรเจอร์ เนลสัน... 2017-04-05 18:00 to 19:30
ค่ายกิจกรรมดนตรีฤดูร้อน ค่ายกิจกรรมดนตรีฤดูร้อน คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ร่วมกับ Muzik Move ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย... 2017-04-24 (All day) to 2017-04-27 (All day)
เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?” เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?” สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย ร่วมกับ โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนา “... 2017-03-30 16:00 to 18:00
ABCR cinema : ชมภาพยนตร์สารคดี พร้อมเสวนา Where to Invade Next บุกให้แหลก แหกตาดูโลก ABCR cinema : ชมภาพยนตร์สารคดี พร้อมเสวนา Where to Invade Next บุกให้แหลก แหกตาดูโลก ชมภาพยนตร์สารคดี พร้อมเสวนา Where to Invade Next บุกให้แหลก แหกตาดูโลก โดย ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และ อาจารย์ วรวรรณ... 2017-03-01 17:00 to 20:00

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod