^ Back to Top

อบรม สัมมนา / Workshop

งานอบรม สัมมนา / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ

Title Description Seminar date
บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา" บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา" บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา" วิทยากรโดย โรเจอร์ เนลสัน... 2017-04-05 18:00 to 19:30
ค่ายกิจกรรมดนตรีฤดูร้อน ค่ายกิจกรรมดนตรีฤดูร้อน คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ร่วมกับ Muzik Move ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย... 2017-04-24 (All day) to 2017-04-27 (All day)
เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?” เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?” สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย ร่วมกับ โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนา “... 2017-03-30 16:00 to 18:00
ABCR cinema : ชมภาพยนตร์สารคดี พร้อมเสวนา Where to Invade Next บุกให้แหลก แหกตาดูโลก ABCR cinema : ชมภาพยนตร์สารคดี พร้อมเสวนา Where to Invade Next บุกให้แหลก แหกตาดูโลก ชมภาพยนตร์สารคดี พร้อมเสวนา Where to Invade Next บุกให้แหลก แหกตาดูโลก โดย ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และ อาจารย์ วรวรรณ... 2017-03-01 17:00 to 20:00
เสวนา "ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน" เสวนา "ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๗ ปี ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน วิทยากรโดย... 2017-03-28 09:00 to 12:00
Artbridge Conversations : ขัวศิลปะสนทนา "ศิลปะ ภาพยนตร์ มนุษย์ต่างดาว" Artbridge Conversations : ขัวศิลปะสนทนา "ศิลปะ ภาพยนตร์ มนุษย์ต่างดาว" Artbridge Conversations : ขัวศิลปะสนทนา "ศิลปะ ภาพยนตร์ มนุษย์ต่างดาว" วิทยากรโดย สกัณห์ อายุรพงษ์ นักทำหนังอิสระ และ... 2017-03-11 13:00 to 16:00
ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์ 2560 ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์ 2560 : ArtBridge Art Camp 2017 ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์ 2560 : ArtBridge Art Camp 2017 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ... 2017-03-13 10:00 to 2017-03-19 16:00
Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนาคร ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ... 2017-03-04 10:30 to 16:00
บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม” บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม” บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม” โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และกฤติยา กาวีวงศ์ ในวันที่ 11... 2017-02-11 13:00 to 15:30

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.