^ Back to Top

อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 17.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน

วัตถุประสงค์
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้น แนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 กำหนดจัดอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้รับประสบการณ์ และฝึกทักษะด้านการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนางานเขียน การวางแนวเรื่อง ประเด็นวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป

กำหนดระยะเวลา

  • หมดเขตส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
    สำหรับการส่งทำงไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
  • บรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1472, 1473 (คุณวรภร, จีรวรรณ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณคุณวรภร

อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

Seminar categories: 
Seminar date: 
10 Mar 2018 10:00 to 11 Mar 2018 17:30

Members Online

There are currently 0 users online.