^ Back to Top

อบรม สัมมนา / Workshop

งานอบรม สัมมนา / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ

Title Description Seminar date
ONCEs Camp ตอน สานฝันสู่มัคคุเทศก์ (ไกด์) ONCEs Camp ตอน สานฝันสู่มัคคุเทศก์ (ไกด์) ONCEs Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุ 15-24 ปี สมัครเข้าร่วม ONCEs Camp ตอน สานฝันสู่มัคคุเทศก์ (ไกด์) โดย ชฎาธร นกเอี้ยงทอง... 2019-10-06 09:30 to 16:30
ค่ายสานฝันสู่นักการทูต Season 9 ค่ายสานฝันสู่นักการทูต Season 9 ONCEs Thailand ขอเชิญเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมค่ายสานฝันสู่นักการทูต Season 9 จัดในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ BB... 2019-10-05 13:00 to 17:00
ค่ายสานฝัน Air Hostess Season 5 ค่ายสานฝัน Air Hostess Season 5 ONCEs Thailand ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี สมัครเข้าร่วมค่ายสานฝัน Air Hostess Season 5 (เลือกรอบ) จัดในวันอาทิตย์ที่... 2019-09-22 13:00 to 2019-09-29 17:00
สัมมนา “ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุค Disruption” สัมมนา “ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุค Disruption” ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา “ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างไร... 2019-09-03 13:30 to 15:50
Workshop "วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ ใช้เองกันเถอะ" Workshop "วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ ใช้เองกันเถอะ" ศูนย์การค้าหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม Workshop "วาดสติ๊กเกอร์ไลน์... 2019-09-14 13:00 to 16:00
สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์” สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “... 2019-08-28 13:00 to 16:00
Workshop วาดภาพสีน้ำ “ชีสเค้ก” Workshop วาดภาพสีน้ำ “ชีสเค้ก” บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม Workshop วาดภาพสีน้ำ “ชีสเค้ก” วิทยากรโดย ดลพักตร์ ชัยถาวร... 2019-08-31 13:00 to 16:00
Seagull Design Workshop 2019 "ความคิดสร้างสรรค์ พลังสู่การสร้างสตาร์ทอัพ : A startup with creative power" Seagull Design Workshop 2019 "ความคิดสร้างสรรค์ พลังสู่การสร้างสตาร์ทอัพ : A startup with creative power" บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วม Seagull Design Workshop 2019 "ความคิดสร้างสรรค์... 2019-08-24 09:00 to 17:00
สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา" สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา" สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร... 2019-07-07 08:30 to 16:30

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.