^ Back to Top

โครงการศิลปะสุดสัปดาห์ 2556 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ครั้งที่ 3 "สวนถาด สวนจิ๋ว"

สวนถาด สวนจิ๋ว

โครงการศิลปะสุดสัปดาห์ 2556 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ครั้งที่ 3 "สวนถาด สวนจิ๋ว" วิทยากร อาจารย์ภูเบศร์ สินอำพล จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า 9.00 - 12.00 น. รับ 20 ท่าน รอบบ่าย 13.30 - 16.30 น. รับ 20 ท่าน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

สอบถามรายละเอียด โทร 02 281 2224 เฉพาะวันพุธ ถึงวันอาทิตย์

การสมัคร ส่ง
1. ชื่อ-สกุล
2. ชื่อเล่น
3. อายุ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
5. รอบที่ต้องการสมัคร
6. หมายเลขติดต่อกลับ
ส่งรายละเอียดได้ที่ national.gallery.bkk@gmail.com หรือทาง fax 02 282 8525 วงเล็บว่า ศิลปะสุดสัปดาห์ ครั้งที่ 3 

Seminar date: 
04 Aug 2013 09:00 to 16:30
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.