^ Back to Top

อบรมหลักสูตร Professional Food Stylist

หลักสูตร Professional Food Stylist

ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ ArtBangkok.com ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมหลักสูตร Professional Food Stylist โดย อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ดีพี สตูดิโอ ซอยสุขุมวิท 85

หลักสูตร Professional Food Stylist โดย อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ฟู้ดสไตลิสต์อันดับหนึ่งของเมืองไทย
จัดโดย ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ ArtBangkok.com

รอบต่อไป จะเปิดสอนในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ณ ดีพี สตูดิโอ ซอยสุขุมวิท 85

หลักสูตร Professional Food Stylist เป็นหลักสูตรเปิดเพื่อพัฒนาความรู้ระดับมืออาชีพ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยตรง (เจ้าของธุรกิจอาหารและบริการ / เชฟ / นักออกแบบอาหาร / ฟู้ดสไตลิสต์ ฯลฯ) โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ในการทำงานฟู้ดสไตลิสต์ระดับมืออาชีพ 4 ระดับ

  1. หลักการทำฟู้ดสไตลิสต์สำหรับถ่ายเมนูอาหาร (Food Stylist for Menu)
  2. หลักการทำฟู้ดสไตลิสต์สำหรับถ่ายโฆษณา/ลงสื่อประชาสัมพันธ์ (Food Stylist for Advertising & Media)
  3. หลักการทำฟู้ดสไตลิสต์สำหรับการจัดเลี้ยงและเสิร์ฟในร้านอาหารประเภทต่างๆ (Food Stylist for Catering & Serving)
  4. หลักการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Photography for Food Styling)

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์
ArtBangkok.com : Training Workshop
บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด
โทร/ไลน์: 0891132305
อีเมล์ ArtMaster@ArtBangkok.com
เฟซบุ๊ค: www.facebook.com/ArtBangkokThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ ArtBangkok.com

หลักสูตร Professional Food Stylistอ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์หลักสูตร Professional Food Stylistหลักสูตร Professional Food Stylistหลักสูตร Professional Food Stylistดีพี สตูดิโอ ซอยสุขุมวิท 85

Seminar date: 
19 Jan 2019 08:30 to 17:30

Members Online

There are currently 0 users online.