^ Back to Top

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ"

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ"

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ" โดยวิทยากรชาวฮ่องกง Mr. Ernest To ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 17.30 น. ณ ชั้น 3 Growth Cafe สยามสแควร์ ซอย 2

ซีกัล ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจด้านการออกแบบ มาร่วมสร้างแนวคิดค้นหาแนวทางและพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบกับกิจกรรม Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ"ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ" กับวิทยากรชาวฮ่องกง Mr. Ernest To ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบมามากกว่า 30 ปี กับบริษัทชั้นนำ พร้อมรางวัลการันตีความสามารถในระดับนานาชาติมากมาย ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีคิดที่จะมาพลิกแนวทางเดิมๆให้กว้างและลึก มากขึ้น ผ่านการทำ Workshop ที่สนุกสนาน ควบคู่กับการเรียนรู้เรื่อง Trend ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
เวลา : 9.00 – 17.30 น. (ลงทะเบียนก่อนเข้างาน เวลา 8.30 )
ณ ชั้น 3 Growth Cafe สยามสแควร์ ซอย 2

สมัครได้วันนี้ จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2559
inbox มาที่ www.facebook.com/seagulldesignclub
กรอกรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อ-นามสกุล
2.ชื่อเล่น
3.สถาบันการศึกษาและชั้นปี
4.email
5.เบอร์โทรติดต่อกลับ
*รับเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น
**ทางทีมงาน มีนักออกแบบช่วยอธิบายภาษาไทยให้ในงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/seagulldesignclub
โทร 027307999 ต่อ 224
thanaphatn@seagull-brand.com
carrotto@live.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thanaphat / SEAGULL

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ"

Seminar date: 
18 Jul 2016 03:10
Venue: 
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.