^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

การประกวดนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 16

การประกวดนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 16

มูลนิธิเด็ก เชิญชวน นักเรียน นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับนิทานเด็กยอดเยี่ยม ปีที่ 16 สร้างสรรค์จินตนาการ สร้างเสริมจริยธรรม ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท

ประกวดประโยคเด็ด ของคำว่า “Trust Classis…Trust The Emperor House”

Trust Classic…Trust The Emperor House. ขอเชิญผู้ที่สนใจที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์คำ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม “ท้า ความคิด กับ The Emperor House” โดยให้หาคำจำกัดความ หรือคิดประโยคเด็ดๆ ของคำว่า “Trust Classis…Trust The Emperor House” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

  1. ความยาวไม่เกิน 20 พยางค์ (เป็นภาษาไทย)

ประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11

มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Wataboshi Music Festival) หรือ "มหกรรมวาตาโบชิ" ก่อรูปขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดยคุณฮาริมะ ยาซูโอะ ประธานมูลนิธิ Tanpopo-No-Ye ในเมืองนารา "วาตาโบชิ" (Wataboshi) หมายถึงละอองเกสรของดอกทันโปโป ซึ่งเป็นดอกไม้ในตระกูลแดนดิไลออน (Dandelion) มีดอก สีเหลืองขึ้นงอกงามแผ่กว้างกระจายอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่น สร้างความงดงามแก่ผืนแผ่นดิน เปรียบเสมือนคนพิการ

ประกวดออกแบบปก สมุด ZEQUENZ "ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา"

โครงการประกวดออกแบบปก สมุด ZEQUENZ

บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นคุณค่าแห่งการบันทึกความทรงจำในรูปแบบการเขียนลงบนสมุดบันทึกที่ มีดีไซน์ ควรค่าแห่งความทรงจำ ขอเชิญชวน นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิค อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ร่วมโครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ

Deadline: 
Tue, 2010-08-10 (All day)

Comic Party 20th

Comic Party 20th

ประชาสัมพันธ์งาน Comic Party 20th! ภายในงาน มีการประกวด Anime Song Contest และประกวดถ่ายภาพ

Deadline: 
Sat, 2010-07-24 (All day)

ประกวดหนุ่ม สาว Playpark iDoL 2010

ประกวด Playpark iDoL 2010

Playpark เชิญชวน หนุ่มหล่อ สาวสวย บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 16 - 22 ปี เข้าร่วมประกวด Playpark iDoL 2010 กับเวทีของหนุ่มสาวที่มีใจรักเกมส์ออนไลน์ ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

สมัครประกวดออนไลน์ที่ www.playpark.com/idol2010
หมดเขต 15 สิงหาคม 2553

Deadline: 
Sun, 2010-08-15 (All day)

IDEA Hero ไอเดียแบบไหน โดนใจฮีโร่

IDEA Hero ไอเดียแบบไหน โดนใจฮีโร่

ร่วมแบ่งปัน "ไอเดียรักษ์โลก" ที่ใครๆ ก็ทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ

  1. กด Like ให้กับ Double A Club
  2. Post รูปภาพท่านบน Wall ของเรา
  3. แบ่งปัน Idea Hero ของท่าน แล้วกด Share
  4. รอรับพลัง Like

ใครได้รับพลัง 'Like' มากที่สุดรับไปเลย ที่พักห้อง Superior จาก Yoma Pai จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับ 2 ท่าน ให้ไป In Love กันแบบฟรีๆ

ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

Deadline: 
Sat, 2010-07-31 (All day)

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010 โครงการประกวดออกแบบจัดตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยในแบบของตน ภายใต้โจทย์ “Cool Home - Cool Earth” ที่เน้นการอยู่อาศัยของสังคมเมือง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elledecor.co.th/promotion.php

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.